E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport -projektet utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför pilotaktiviteter tillsammans med företag i regionen för att belysa brister och möjligheter i transportsystemet.

Projektet angriper i tidigare samarbetsprojekt uppkomna frågeställningar genom att arbeta med tre helheter: funktionellt transportstråk, strategier för gränsöverskridande planering samt framtida samverkansstrukturer.

En god kännedom om transportsystemet, transportefterfrågan och kommande etableringar är nödvändiga fundament för en framtida effektiv gränsöverskridande transportplanering. Partnerskapet utarbetar centrala strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling. Grundmoment är sammanställning av de tre ländernas infrastrukturplaneringsprocesser, samordning av infrastrukturplanering samt drift och underhåll.

För att kanalisera kunskap och samverkan inom näringslivs-, innovations och transportutveckling finns behov av en gränsöverskridande arena där det offentliga, näringslivet och akademin kan mötas, utbyta erfarenheter och skapa grund för ny samverkan.

Projekttid: 1.1.2016-31.5.2018

Budget: 2 197 500 e

Projektledare: Kvarkenrådet (FI)

Övriga projektpartners: Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Umeå kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB (SE), MidtSkandia (NO), Rana Utviklingsselskap (NO)

 

BotniaAtlantica SVE CMYK

Projektes hemsida