Connected Ship

steinar engeland VKlIQTmJfVY unsplash

Vi stödjer en mer hållbar och digitaliserad sjöfartsindustrieriteollisuutta

Stora fartyg konsumerar enorma mängder av fossila bränslen och bidrar därmed till den globala uppvärmningen. Samtidigt är bränslet den största kostnaden för många rederier. Att öka energieffektiviteten är således en av de viktigaste drivkrafterna för innovationer inom sjöfartsbranschen.

Danmark och Norge är världsledande inom sjöfartsindustrin. Sverige å sin sida har ett livskraftigt sjöfartskluster utgjord av teknologileverantörer och landet är också en stor leverantör av sensorer, IT-nätverk och anslutningsteknologier.  Finland däremot har ett starkt cleantech-kluster, skeppsbyggnadsverksamhet och tillverkning av utrustning för sjöfartsindustrin. Samtidigt ligger alla Nordiska länder i framkanten inom digitaliseringen.

Syftet med detta projekt är att stärka kunskapen och få ökad tillväxt till företag, som framgångsrikt  kan göra nordisk sjöfart mer hållbar samt skapa nya modeller för nordisk exportverksamhet, som  baserar sig på digitalisering inom sjöfart.

Projektet består av sju olika arbetspaket. VASEK ansvarar för arbetspaket nr 2, som fokuserar på affärsverksamhetsmodeller och delning av data. I arbetspaketerna deltar  Wärtsilä, Maersk Tankers, Sensative och Beijer Electronics. Huvudmålet  med arbetspaket nr 2 är att definiera kritisk information och juridiska ärenden, affärsverksamhetsmodellerna, ägandet av data samt datastrategin.

Läs mera om projektet på engelska

Verksamhetstid 1.10.2019–31.10.2021
Budget för VASEKs del 24 000 euro