Botnia Marketing

Botnia Marketing projektets mål är att öka medvetenheten om vad regionerna Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige har att erbjuda, och samtidigt få en ökning i de Kvarken korsande tursitströmmarna. Upplivandet sker genom intensiv marknadsföring, i samarbete med turismnäringen och övriga intressenter, där nya produktpaket och regionernas styrkor lyfts fram. Det ska också skapas förutsättningar för att de produkter som tas fram och de kontakter som knyts under projekttiden, ska fortsätta fungera även efter projekttiden. Projektets målgrupp är främst de som bor i Österbotten och Västerbotten, men också turister från andra orter.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK fungerar som projektets ägare och huvudsamarbetspartner på den svenska sidan är Umeå kommun. Projektets andra finansiärer är: Botnia Atlantica-programmet, Vasa stad, Korsholms kommun, Österbottens förbund, Kvarkenrådet och Region Västerbotten.

Projekttiden är 1.6.2013–31.10.2014 och projektets budget är 282 000 euro.

Närmare uppgifter

Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
peter.kallberg@vasek.fi

Hänt inom projektet:

2014

30.6.2014: Vasaregionens historiska besöksmål och sommarteatrar intresserade västerbottningar
27.5.2014: Umeå Kulturnattas 10-års jubileum var kulturspäckat
14.4.2014: Mässan nådde kunder och gav upphov till samarbete mellan företag
9.4.2014: Svensk bussresearrangör tar turister till Vasaregionen
28.3.2014: Intresset för Österbotten växer i Umeåtrakten

2013
4.12.2013: Jul i Vasa - reklam på Sveriges TV4
27.11.2013: Publiksuccé i hamnen och ombord på m/s Wasa Express – Umeå Open Days 23.11
22.10.2013: Sakkunnighet och direkt bokningsmöjlighet trumfkort då turistmål presenteras
9.10.2013: Utbud och efterfrågan möttes ombord på Wasa Express
8.10.2013: Vackra fjäll och shopping lockar österbottniska resenärer
29.8.2013: Botnia Marketing ska nå långt på kort tid

Pressmeddelande 29.8.2013: Öppna turisternas ögon för Kvarkens utbud