Archipelago Attractions

Prisma KallesInn

Ute vid Klobbskat i Korsholms skärgård ska turismföretaget Kalle's Inn utvidga sin verksamhet även till enskilda resenärer. Under sommaren 2017 byggdes på området vid havet stugor av glas, dit upp till 16 gäster ryms. Dessutom finns det möjlighet att övernatta även i de befintliga byggnaderna. Detta innebär att man nu vill söka efter kundgrupper, som är intresserade av regionen, och även att utveckla olika aktiviteter och stödtjänster till ett fungerande produktpaket.

Utöver Kalle's Inn deltar företagen AWAY Tourism, Qvarken Boat Charter och Kvarken Nature and Fishing Tours i företagsgruppsprojektet. VASEK fungerar som administratör för projektet.

Det primära målet för företagsgruppsprojektet är att skapa en helhet som lockar besökare från de globala marknaderna samt att samla ett begränsat, men tillräckligt stort antal återförsäljare och agenter, som ska ta med turismproduktpaketen till sina utbud.

Produktpaketen kommer också att utvecklas i enlighet med olika årstider för att utvidga de nuvarande säsongerna. Under planering finns även olika utredningar som beställs via konsulttjänster, för att kunna identifiera researrangörer, som verkligen är intresserade av dessa inom projektet utvecklade turismprodukter.

Målet är att skapa kontakter med återförsäljare exempelvis genom att delta i mässor inom olika marknadsområden. Återförsäljarna kan också inbjudas att komma och bekanta sig med produktpaketen på plats. Produktpaket testas exempelvis med hjälp av testgrupper och i samarbete med VisitVaasa och VisitFinland.

Företagsgruppsprojektet är ett utmärkt utvecklingsverktyg framför allt för turismföretagare. Kontakta oss så berättar vi mera om hur du kunde tillsammans med andra företagare (minst tre behövs) starta ett eget utvecklingsprojekt för att skapa nya turismpaket.

Projekttid 1.6.2017–31.5.2020

Budget 160 000 euro