ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region

Svedjehamn8 KatjaLosonen 2014

Målet med projektet ACCESS – Developing accessibility and new sustainable services in Vaasa region är att främja turistnäringens återhämtning i Vasaregionen och vara till nytta i de mest besökta delarna av området. Besökarnas miljömedvetenhet har ökat och därmed ökar också efterfrågan på hållbara transportsätt i besöksmålen. I projektet koncentrerar man sig på att öka tillgängligheten av Vasaregionens resmål genom hållbara medel.

VASEK genomför projektet och Visit Vasa är med i projektets åtgärder som samarbetspartner.

Vad man gör i praktiken

  • Under sommaren 2021 kommer man att göra ett försök med regelbunden busstransport till exempel till världsarvsområdet. Regelbunden trafikering skall förbättra tillgängligheten till olika besöksmål på ett miljövänligt sätt och för även mer kunder till företagen.
  • Busstidtabellerna kommer att koordineras så att de möter olika målgruppers behov och att man beaktar företagens tidtabeller gällande öppethållningstider och avgångar med båtturer i skärgården eller andra aktiviteter.
  • Förutom regelbunden busstrafik kommer man att prova placera webbkameror i resmålen, så att besökarna kan utforska destinationerna via Visit Vasas webbsida innan de kommer på fysiskt besök. Utöver den gynnsamma miljöpåverkan möjliggör projektets åtgärder bättre digital tillgänglighet när man kan bekanta sig med resmålen i förväg.

Erbjuder ditt företag turismprodukter eller -tjänster i Vasaregionen? Kontaka oss, så kan vi diskutera hur ni kunde delta i projektets åtgärder.

Projektet genomförs 1.11.2020–31.12.2021

Budget 104 680 €