Omfattningen av kommunal medfinansiering till projektverksamhet fastställs varje år i bolagets budget som utarbetas tillsammans med delägarkommunerna. Målsättningen är att man via VASEK skulle kunna bevilja kommunal medfinansiering speciellt till näringslivsprojekt som omfattar regionen som helhet. Dessa projekt finansieras vanligen med medel ur AIKO/Vasaregionens tillväxtavtal, Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) eller Botnia-Atlantica-programmet. På initiativ av VASEK skapades år 2015 även en gemensam regional verksamhetsmodell för att effektivera direkta EU-finansieringsansökningar.

Ansökningar om kommunal medfinansiering, samt projektförslag, riktas till VASEKs vd Stefan Råback.

Stefan Raback 1
Stefan Råback
VD
+358 50 590 2525