VASEK tarjoaa Vaasan seudulla toimiville (ollut toiminnassa jo muutaman vuoden ajan) yrityksille maksuttoman varjohallituksen puolen vuoden ajaksi. Valituille yrityksille valitaan muutaman jäsenen varjohallitus, jonka kokoonpano riippuu yrityksen tilanteesta tai haasteista. Varjohallitukseen voi kuulua esimerkiksi VASEKin yritysneuvoja, taloushallinnon ammattilainen sekä jonkin alan asiantuntija, joka valitaan yksilöllisesti jokaiselle yritykselle. Yrittäjä voi halutessaan myös pyytää oman kirjanpitäjänsä mukaan varjohallitukseen.

 • Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot yrityksesi nykytilasta, minkä osa-alueiden osalta yritystäsi pitäisi kehittää tai kerro nykyisistä tai edessä olevista haasteista, johon toivot saavasi ratkaisun.
 • Varjohallitusta kokeilevilta yrityksiltä odotetaan sitoutuneisuutta toimintaan, sillä yritys ja asiantuntijat tapaavat noin neljän viikon välein 5–6 kuukauden ajan.
 • Varjohallituksella ei ole juridista tai taloudellista vastuuta kuten oikealla hallituksella. Varjohallitus asetetaan määrätyksi ajaksi auttamaan yritystä selviämään kunnialla jostain kehitysvaiheesta. Varjohallituksen idea on myös opettaa yritystä työskentelemään oikean hallituksen kanssa.

Varjohallitushaku on jatkuvasti avoinna, hae mukaan milloin tahansa!

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Valmisteltu omistajanvaihdos, Korsnäs

 

Valmistautuminen varjohallitustyöskentelyyn

Tavoite: Kehittää yritystä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta

Mitä on hallitustyöskentely? Tutustu ennen ensimmäistä tapaamista omistajien ja hallituksen rooleihin.

Ensimmäisessä tapaamisessa analysoidaan yrityksen toimintaa tähän mennessä sekä selvitetään mikä on hallituksen rooli ja vastuut yrityksessä. Laadimme yhdessä tavoitteet varjohallitustoiminnalle yrityksessänne. Voimme halutessanne pitää ensimmäisen tapaamisen yrityksenne tiloissa. Muutoin tapaamme VASEKin tiloissa.
Valmistelevat tehtävät

Tavoite: Antaa taustatietoja yrityksen tilanteesta varjohallitustyöskentelyn alkamisen ajankohtana. Ota mielellään yrityksesi kirjanpitäjä mukaan ensimmäiseen tapaamiseen.

Ennen ensimmäistä tapaamista valmistaudu kertomaan yrityksen toiminnasta ja esittelemään seuraavat asiat

Toiminnan taustatiedot:

 • viimeisimpien (mieluiten 3 viimeisimmän) vuosien tilinpäätökset sekä yhtiöjärjestys
 • nykyinen hallitus ja jäsenten osaamisalueet
 • visio, missio, strategia, yrityksen arvot
 • talousarvio 2018
 • olemassa olevat sopimukset (esim. osto-, vuokra- ja leasingsopimukset)
 • vakuutukset
 • asiakassaatavat, jotka pitäisi mahdollisesti laittaa poistoihin
 • vanhat varastot, joita ei poisteta
 • tärkeät toimintaa koskevat lait ja säädökset
 • yrityksen markkinat, kilpailijat ja asiakkaat (nykyiset ja potentiaaliset)

Yrityksen johtamisjärjestelmä:

 • nykyinen hallitustyöskentely, kuinka yritystä johdetaan?
 • raportointi toimitusjohtajalle ja hallitukselle
 • tehtyjen päätösten seuranta
 • omistajien ajatukset yrityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta
 • osaaminen yrityksessä, sekä johdon että hallituksen osaaminen
 • mitä osaamista yrityksestä puuttuu?

Valmistelevien tehtävien läpikäynnin jälkeen päätetään yrityksen tarvitsemat kehittämiskohteet sekä päätämme varjohallituksen kokoonpanon ja roolit sekä tavoitteet, toimenpiteet, seurannan ja aikataulun.