Usein kysyttyjä kysymyksiä – ja vastauksia niihin

Lisärahoitus ja investoinnit

Minun pitäisi investoida uuteen koneeseen/laitteeseen, mutta mistä rahat?

 • Pankit ja Finnvera (takaus ja/tai laina)
 • ELY-keskukselta tai paikallisesta toimintaryhmästä (esimeriksi Aktion Österbotten, Leader Yhyres) investointitukea ja konsulttiapua hinta-laatu -suhteen selvittämistä varten
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Kassavirta ja -kriisi

Miksi maksuvalmius vaihtelee? Miksi kassassa ei ole rahaa? Onko seuranta puutteellinen?

 • Sesonkiluonteinen toiminta – seuraa kuukausimyyntejä
 • Liian pitkät maksuajat asiakkaalle – pyydä ennakkoa ja/tai lyhennä maksuaikoja
 • Pidennä omia maksuaikoja ostattaessa
 • Onko varastossa kiinni liikaa rahaa? Aseta kiertotavoite, aseta enimmäistavoite euroissa
 • Muista keskustella rahoittajien kanssa ajoissa
 • Tarvittaessa esim. laina tai luotollinen shekkitili voi auttaa
 • Muista kilpailuttaa eri toimittajia tietyin väliajoin
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Tulos- ja taseanalysointi sekä toiminnan kannattavuus

Työtä on tehty, mutta ei tulosta. Missä vika?

 • Tunnusluvut tulee oppia – selvitä ne kirjanpitäjän kanssa
 • Kuukausittainen seuranta, kulukontrolli
 • Vertaa alan keskimääräisiin lukuihin. Esim. Finnveran ja ELY:n tilastot löytyvät Toimiala Online -nettisivulta
 • Vertaa omaa hinnoitteluasi kilpailijoitten kanssa – onko linjassa?
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Yritysmuodon muutos

Milloin on oikea aika vaihtaa T:mi Osakeyhtiöksi?

 • Nyrkkisääntö: kun vero-% ylittää 30 %
 • Tulee uusia omistajia
 • Riskien hallinnan näkökulmasta
 • Rahoittajan vaatimus
 • Kun tasetta on kertynyt sen verran, että riittävän palkan lisäksi voi vielä jakaa osinkoa
 • Kun halutaan siirtää tuloja ansiotuloverotuksesta pääomatuloverotuksen puolelle; esim. tilanteissa, joissa saadaan yrittäjätulon lisäksi eläketuloa
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Markkinointi ja myynti

Tuotteet ja palvelut ovat ok, mutta asiakkaat puuttuvat?

 • Laadi markkinointisuunnitelma vähintään seuraavalle 6 kuukaudelle
 • Voisitko kokeilla tarjouskampanjaa?
 • Hyödynnä sosiaalista verkostoasi
 • Lisää henkilökohtaisia kontaktejasi
 • Alan asiantuntijoiden parempi hyödyntäminen
 • Sähköisen markkinoinnin ja sosiaalisen median vahva hyödyntäminen
 • Kerää asiakaspalautetta ja hyödynnä sitä kehittäessäsi markkinointia, mistä asiakas löysi sinut?
 • Ymmärrätkö markkinoinnin kulueränä vai investointina? – Euroopassa yritykset käyttävät keskimäärin 4% liikevaihdostaan markkinointiin.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Toimitila-asiat

Toimitila-asiat

 • Onko toimipaikan sijainti ihanteellinen ajatellen liikeideaa? Muista asiakasnäkökulma, kilpailijoiden sijoittuminen, helppo saavutettavuus, parkkipaikat, näkyvyys
 • Selvitä mahdolliset kiinteistöön tai lähiympäristöön tulevat korjaukset, muutokset tai tietyöt tai vastaavat – voivat vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen toimintaan. Apuna tässä isännöitsijä, talon omistaja, kaupunki, kunta-tekninen toimi
 • Omistus vai vuokraaminen? – laadi laskelmat
 • Tuotesijoittelu ja kassasijoittelu liiketiloissa, onko optimaalinen?
 • Logistiikan toimivuus
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Tuote- ja muun kehittämistoiminnan rahoitus

Miten rahoitan tuotekehityksen?

 • ELY-keskukselta voi saada tukea 50 % asiantuntijapalveluiden ostosta. Tutustu ELY-keskuksen tuotteistettuihin palveluihin
 • Keksintösäätiö rahoittaa uutuustutkimuksia
 • Hyödynnä keksintöasiamiehen palvelut, esim. tuoteväylä
 • Maaseudulla sijaitseva yritys voi hakea perustamistukea tai tukea kokeiluihin ELY-keskuksesta tai paikallisesta toimintaryhmästä (Aktion Österbotten, Leader Yhyres)
 • Rahoitusmahdollisuudet, esim. innovaatioseteli
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Omistajavaihdosasiat

Mistä saan apua myymiseen, ostamiseen ja arvon määrittämiseen?

 • VASEKin asiantuntijat; Omistajanvaihdospalvelujen tehostaminen eli OSV-hanke
 • Yrityskauppojen asiantuntijat & tilitoimistot
 • Yrityspörssi
 • ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen kautta on mahdollisuus tuetusti ostaa subventoitua asiantuntija-apua
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Henkilöstöasiat

Paljonko liikevaihdon täytyy nousta, että voin palkata työntekijän?

 • Yksinyrittäjän palkatessa ensimmäistä työntekijäänsä karkeana nyrkkisääntönä voi käyttää n. 2,3x liikevaihto. Tämä luku sisältää myös muut kulut, koska kustannukset nousevat myös muun kuin palkan osalta.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Saanko tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen?

 • ELY-keskuksella, TE-toimistolla ja oppisopimustoimistolla on erilaisia tukimahdollisuuksia
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Työsopimuksen laatiminen ja irtisanomisajat?

 • Laadi aina kirjallinen työsopimus (sisältäen koeajan) sekä lisää kilpailukieltopykälä
 • Lakiin kirjatuista irtisanomisajoista voidaan sopia toisin työehtosopimuksella tai työsopimuksella. Työsopimuslain mukaan työnantajan yleiset irtisanomisajat ovat seuraavat: Kun työsuhde on jatkunut enintään 1v = 14 päivää, yli 1 v mutta enintään 4 v = 1 kk, yli 4 v mutta enintään 8 v = 2 kk, yli 8 v mutta enintään 12 v = 4 kk, yli 12 v = 6 kk
 • Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat sen sijaan seuraavat: Kun työsuhde on jatkunut enintään 5 v = 14 päivää, yli 5 v = 1 kk
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Nettikauppa

Mitä pitää ottaa huomioon nettikauppaa perustettaessa?

 • Ymmärrä, että verkkokaupan pito vaatii samanlaista suunnitelmallisuutta kuin muukin liiketoiminta. Tutustu kaikkiin osa-alueisiin esim. verkosta löytyvän materiaalin perusteella, esim. Johdanto verkkokauppaan
 • Vertaile eri toimittajien hinta-laatusuhdetta ja ota huomioon ylläpidon elinkaarikustannukset
 • Onko sinulla oikeasti aikaa/kiinnostusta/osaamista pitää verkkokauppaa?
 • Suurin osa verkkokaupoista lopettaa toimintansa kannattamattomina, lue: hoitamattomina. Vastoin yleistä luuloa webkauppaa ei toimi ilman aktiivista toimintaa, vaikka kauppa pyörisikin netissä 24/7
 • Onko tuote sellainen (hinnaltaan, laadultaan, ”muodoltaan”), että sitä voi kannattavasti myydä netissä ottaen huomioon postituskulut, tuotevalikoiman, kilpailutilanteen jne.?
 • Hyvä verkkoliiketoiminta ei vaadi useinkaan laajaa tuotevalikoimaa (itse asiassa päinvastoin), vaan useimmiten tehokkainta on erikoistua.
 • Kuka kaupan toteuttaa ja ennen kaikkea kuinka kauppaa on tarkoitus ylläpitää?
 • Useimmissa tapauksissa on järkevää antaa kaupan toteutus alan ammattilaiselle. Kaupan ylläpito (tuotteiden lisäykset, markkinointi yms.) taas on useimmiten käytännössä kätevintä hoitaa itse joustavuuden ja kannattavuuden kannalta.
 • Mikä on markkina-alueeni? Kannattaisiko samalla palvella asiakkaita esim. EU:n alueella tai vaikka koko maailmassa? 5milj. vs. 100milj. asiakasta. Loppujen lisäksi eri kieliversioiden lisääminen ohjelmaan ei ole kovin kallista
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Vienti- ja tuontiasiat

Mihin pitää olla yhteydessä, kun suunnittelen vientiä?

 • Viexpo, Business Finland ja paikallinen kauppakamari, muista myös pankki maksuehtoja suunnitellessasi.
 • Selvitä myös Business Finland -tuen mahdollisuus.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Keneltä tietoa tuontiasioista?

 • Verottajalta ja tullilta alv-asiat, elintarvikeasioissa ota yhteyttä paikalliseen terveystarkastajaan
 • Huolintaliikkeet auttavat oikeastaan kaikessa tuontiin liittyvässä
 • Apua kv-toiminnan käynnistämiseen
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Sopimusasiat

Miten teen hyvän sopimuksen?

 • Käytä asiantuntija-apua, juristia/konsulttia. Monimutkaisemmissa asioissa pyri aina tekemään kirjallinen sopimus.
 • Rakennusalalla tee vastuuasioiden selvittämiseksi aina sopimus asiakkaan kanssa.
 • Sovi ainakin hinta, toimitusaika, sisältäen myös velvollisuudet ja vastuut, irtisanominen ja maksuehdot.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Lopettaminen

Miten lopetan toimintani?

 • Tee lopettamisilmoitus: Y6 jos on kyse toiminimestä, Y5 jos on kyse Ay:stä tai Ky:stä sekä Y4 jos onkyse Oy:stä tai osuuskunnasta. Ilmoittaminen
 • Ota yhteyttä omaan vakuutusyhtiöösi, pankkiin ja tilitoimistoosi sekä verottajaan ja rahoittajaan. Työttömyyskorvausta hakiessasi liittoosi ja/tai TE-toimistoon.
 • Mieti vielä voitko myydä toimintasi, osan siitä tai jotain käyttöomaisuudesta.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Koulutus

Mistä koulutusta?

 • Hyödynnä koulutushankkeita, ota yhteyttä paikallisiin oppilaitoksiin esim. aikuiskoulutuskeskuksiin.
 • TE-toimistolta, yrittäjäjärjestöiltä, kauppakamarilta, yksityisiltä toimijoilta, ELY-keskuksilta ja oppisopimustoimistosta ym.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

ALV ja verot

Miksi joudun maksamaan jälkiveroja?

 • Liian pienet arvioidut ennakot tai ei ole annettu ollenkaan arviota. Muista tehdä tarkistus veroista ajoissa.
 • Oletko purkanut varauksia tai myynyt omaisuutta? Tällöin verovaikutus jää helposti huomaamatta
 • Jos olet osa-aika yrittäjä, huomaathan että veroprosentti määräytyy kokonaistuloksen mukaan (henkilöyhtiöt)
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Mihinkä ennakkoverot perustuvat? Miten muutan ennakkoveroja?

 • Ensimmäisenä ja toisena vuonna ennakot perustuvat itse antamaasi arvioituun tuloon. Jatkossa sitä korotetaan indeksillä viimeisen verotuspäätöksen (eli paljonko toissa vuoden tilikaudella sinulla tuli verotettavaa tuloa) mukaan.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Suojausasiat

Mistä saan patentin tai mallisuojan tuotteelleni / idealleni?

 • Hyödynnä keksintäsäätiön hankkeita patentti ja suoja-asioissa. Saat ohjeita ja voit saada teetettyä heillä esim. uutuusarvotutkimuksen.
 • Alan yksityiset toimijat antavat ohjeistusta
 • Oppaat ja ohjeet suojaamiseen: www.prh.fi
 • Hyödynnä VASEKin Lakimiehen sparrausapu -palvelua
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Uuden tuotteen/palvelun lanseeraus ja jakelukanavat

Kuinka saan tuotteelleni/ palvelulleni parhaan näkyvyyden?

 • Määritä oma asiakasryhmäsi mahdollisimman tarkasti, jotta voit valita parhaat menetelmät markkinoinnillesi.
 • Sosiaalinen media ja omat www-sivut
 • Printtimedia, suoramainonta sekä lehti-ilmoittelu
 • Henkilökohtainen myynti ja markkinointi, hyödynnä oma verkostosi
 • Tiedota tärkeimmille yhteistyökumppaneille ja asiakasryhmille
 • Muista informoida vanhoille asiakkaillesi, päivitä ja käytä asiakasrekisteriäsi hyödyksi
 • Kirjoita tiedote, pyri saamaan toimittajan kirjoittama juttu lehteen
 • Pyri saamaan yhteistyökumppaneilta tukea myyntiin, mainontaan ja näkyvyyteen, esim. lanseerauskamppanjahinnoittelu?
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Matkakorvaukset

Minulla on toiminimi, saanko maksaa kilometrikorvaukset itselleni?

 • Pidä ajopäiväkirjaa, käytännöt vaihtelevat tapauskohtaisesti. Riippuu toimialasta, auton käytöstä omiin ajoihin ym., joten on viisainta kysyä paikallisesta verotoimistosta.
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Voinko veloittaa asiakkaalta kilometrit, jos minulla on toiminimi?

 • Kyllä voit, mutta se on veronalaista tuloa, eli muista lisätä alv. myös matkalaskuun (esim. 0,42€ + alv 24%)
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Varastonhallinta

Mikä on oikean kokoinen varasto? Mihin sitä tarvitaan?

 • Aseta tavoite varaston kiertoajalle ja arvolle ja seuraa sitä
 • Selvitä alan keskimääräinen kiertoaika
 • Seuraa maksuaikoja toimittajiin päin, kilpailuta
 • Seuraa hävikkiä
 • Ole kriittinen ostoissa äläkä tuijota pelkkää lisäalennusprosenttia
 • Muista asettaa hälytysrajat tuotteille, eli koska pitää tilata lisää
Suora linkki tähän kysymykseen ›

Franchising -yrittäjyys

Liittyisinkö franchise-ketjuun?

 • Käytä asiantuntijaa sopimusehdotuksen läpikäynnissä, kysele vastaavankokoisilta, ketjussa jo toimivilta franchise-yrittäjiltä.
Suora linkki tähän kysymykseen ›