Neuvontaa patentti- ja suojausasioissa

Startian asiantuntijaorganisaatio Kolster Oy Ab tarjoaa maksutonta neuvontaa patentti- ja suojausasioissa Uusyrityskeskus Startian ja VASEKin yritysneuvonnan asiakkaille.

Millaisiin kysymyksiin neuvonnassa saa apua?

Jos yritysidea perustuu innovaatiolle tai keksinnölle, Kolster voi auttaa esikäsittelyssä eli selvittää, onko vastaavaa ideaa tai tuotetta olemassa, ja selvittää, voiko idean tai tuotteen vaikkapa patentoida ja miten esimerkiksi tuotetta valmistetaan kenenkään muun oikeuksia loukkaamatta.

Pienenkin yrityksen kannattaa suojata ideansa. Yrittäjä voi esimerkiksi hakea valmistamilleen koruille tuotemerkkiä ja mallisuojausta. Painotuotteet, vaatteet ja jopa liiketilan design voidaan suojata tavaramerkein tai mallisuojauksin. Nykyään sijoittajat ja bisnesenkelit edellyttävät usein, että yrityksellä on IPR:ää eli aineettomia oikeuksia: tavaramerkit ja patentit nähdään arvokkaina.

Kolster tarjoaa siis paitsi neuvoja ja kriittistä silmää yritysideaan myös rahan säästöä. Tietokannoista hakemalla selviää, valmistaako joku jo samaa tuotetta tai jos ei aivan samaa, niin mitä eroavaisuuksia löytyy. Joskus taas voi olla olemassa prikulleen samanlainen tuote, mutta sen markkinoinnissa ei ole onnistuttu. Yrittäjän pitääkin miettiä, mitä hän voisi tehdä eri tavalla – silloin syntyy tulosta.

Maksuttoman esikäsittelyn jälkeiset pohdinnat ja mahdolliset patentti- tai suojaushakemukset on yrittäjän kustannettava. Yrittäjän onkin harkittava, saako hän idean yksinoikeudella enemmän tuottoa kuin ilman sitä. Tai onko yksinoikeudesta muuta hyötyä, karkottaisiko se esimerkiksi kilpailevat yritykset kentältä?

Ennen kuin suojausasiat ovat kunnossa, yrittäjän ei kannata ryhtyä ideaansa markkinoimaan eikä kertomaan siitä kenellekään ulkopuolisille paitsi salassapitovelvollisuuden alaisille kuten yritysneuvojille. Ideasta kertominen muille tahoille voi pahimmillaan estää suojausmahdollisuudet.