Käännös- ja tulkkauspalveluita

 

Etsitkö kääntäjää tai tulkkia? Klikkaa tästä: Käännös- ja tulkkauspalveluita   

Tähän pdf-muotoiseen esitteeseen on kerätty Vaasan seudulla, Pietarsaaren seudulla ja Suupohjan rannikkoseudulla ammatissa toimivien kääntäjien ja tulkkien yhteystietoja. Voit etsiä tiedostosta halutun kieliparin kääntäjää tai tulkkia Etsi-toiminnolla (Ctrl + F). Korvaa väliviiva kieliparin välissä tavallisella välilyönnillä (esim. ruotsi suomi).

Kääntäminen ja tulkkaus - ei sanojen korvaamista, vaan merkityksien välittämistä
Kääntämisellä ja tulkkauksella tarkoitetaan alkuperäisen sanoman tulkitsemista ja sen korvaamista kohdekielisellä sanomalla. Lopputuotteen tulee olla sisällöllisesti ja tyylillisesti alkuperäistä vastaava, ja sen täytyy tuntua luontevalta kohdekieliseltä tekstiltä.

Kääntäjän ammatti
Kääntäminen on ammatti. Pelkän sanakirjan avulla ei käännöstyössä pääse pitkälle, eikä konekäännöksellä voi välittää sanomaa hyväksyttävästi tai edes ymmärrettävästi. Ammattikääntäjän tuottama teksti on tuote, jota ei huomaa käännökseksi. Kaikki suomenkieliset eivät kirjoita hyvää suomea, eivätkä myöskään kaikki vierasta kieltä osaavat välttämättä osaa tehdä hyviä käännöksiä. Hyvällä kääntäjällä on erinomainen kielitaito ja tyylitaju. Hän on tarkka ja osaa välittää alkuperäisen sanoman ottaen samalla huomioon tekstin vastaanottajan ja käyttötarkoituksen. Kriittisyys ja tiedonhakutaito sekä oman alan työvälineiden ja toimintatapojen tunteminen ovat hyvän kääntäjän perusominaisuuksia.

Tulkin ammatti
Tulkkaus on viestin välittämistä suullisesti kielestä toiseen. Erinomaisen kielitaiton lisäksi tulkilta vaaditaan laajaa yleissivistystä, paineensietokykyä, sujuvaa esiintymis- ja kommunikaatiotaitoa seklä perehtyneisyyttä eri kulttuurien välisiin eroihin. Suuren osan työstään tulkki tekeekin etukäteen valmistautumalla tulevaan toimeksiantoon. Ammattitulkki hallitsee eri tulkkaustekniikat ja on perehtynyt tulkkauksen eettisiin ja juridisiin periaatteisiin ja alan käytäntöihin.