Stefan Raback
Stefan Råback
VD, utvecklingsdirektör
+358 50 590 2525
Ledning av utvecklingsverksamheten, finansiering av program och projekt

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande, metallbranschen Kyrolandet
Paivi Elina Alasjarvi
Päivi Elina Alasjärvi
Informatör-översättare
+358 40 740 3230
Hanna Alavillamo
Hanna Alavillamo
Communication & Brand Manager
+358 50 563 8605
EnergyVaasa
Riitta Bjorkenheim
Riitta Björkenheim
Logistikexpert
+358 44 512 6612
Fr.o.m. 1.9 partiell studieledighet
Johanna Hietikko Koljonen
Johanna Hietikko-Koljonen
Informatör
+358 50 591 8649
Mari Kattelus2
Mari Kattelus
Marknadsföringschef
+358 400 681 048
Regionkommunikation
Mauritz Knuts
Mauritz Knuts
Projektchef
+358 50 306 8419
Energieffektivt byggande, VTT:s ombudsman
Eivor Koskela
Eivor Koskela
Assistent
06 317 7600
+358 40 764 4884
Marko Koski
Marko Koski
Företagsrådgivare
+358 50 561 5858
EnergySpin accelerator, innovationer, kapitalplaceringsverksamhet, FiBAN samarbete, start up / spin off -företagen
Marko Kuokkanen
Marko Kuokkanen
EnergySpin KAM
+358 40 587 4474
Peter Kjallberg
Peter Källberg
Projektchef
+358 40 844 2058
Turism; Vasa
Anna Matts
Anna Måtts-Fransén
Logistikexpert
+358 44 512 6320
Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs
Olav Nylund
Olav Nylund
Företagsrådgivare
+358 40 548 4334
Nya företagare; Malax, Vörå
Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
Etablerings- och internationaliseringstjänster; Företagstomter och företagslokaler
Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startias direktör
+358 400 919 361
Nya företagare
Goran Ostberg vari pieninelio
Göran Östberg
projektchef
0500 366 097
Cirkulär ekonomi