<![CDATA[Vaasanseudun Kehitys Oy - RSS]]> https://www.vasek.fi/home/ <![CDATA[Energia-alan yrityskiihdyttämö kiinnosti ympäri maailmaa]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/energia-alan-yrityskiihdyttamo-kiinnosti-ympari-maailmaa Suomen ensimmäinen energia-alan yrityskiihdyttämö EnergySpin käynnistyy Vaasassa lokakuussa. Kiihdyttämöön tuli runsaasti hakemuksia kaikkialta maailmasta.

M M 4 500px2

EnergySpinin Marko Koski (vas.) ja Marko Kuokkanen

Hakemuksia tuli yhteensä 56. Yli kaksi kolmasosaa hakijoista oli ulkomaisia. Hakemuksia tuli yhteensä 24 maasta niin Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta kuin Pohjois- ja Etelä-Amerikastakin.

EnergySpin-yrityskiihdyttämö on tarkoitettu energia-alan ja energiaratkaisujen parissa toimiville, globaalia voimakasta kasvua hakeville startup- ja kasvuyrityksille. Ohjelmaan hakeneet yritykset ovat energia-alan startup-yrityksiä sekä energia-alaan kytkeytyvien alojen, kuten alan digitalisaatioon, IoT:hen, tekoälyyn, kyberturvallisuuteen, big dataan ja pelillistämiseen keskittyviä yrityksiä.

- Olen erittäin iloinen suuresta kiinnostuksesta ohjelmaa kohtaa. Vaasa on yksi maailman johtavista energia-alan klustereista, mikä näkyy hakemusten monipuolisuudessa ja korkeassa laadussa, sanoo EnergySpin-kiihdyttämön vetäjä Marko Koski.

Syyskuun puolessa välillä 20 lupaavinta startup-yritystä kutsutaan Vaasaan valintapäiville, jolloin startup-yrittäjät tapaavat kiihdyttämön mentoreita ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Mentoreina toimii eri alojen edustajia, joilla on vankka kokemus energia- ja kasvuyritysten nostamisesta globaaleiksi menestyjiksi. Kiihdyttämön yhteistyökumppaneina toimivat yritykset ovat energia-alan globaaleja kärkiyrityksiä ja digitalisaation ammattilaisia.

Valintapäivillä valitaan 8–10 startupia mukaan lokakuun alussa käynnistyvään ohjelmaan. Kymmenen viikkoa kestävä kiihdyttämöohjelma sisältää yrityskohtaista valmennusta liiketoiminnan kasvun suunnittelussa, tuotekehityksessä, kaupallistamisessa, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti rahoitusasioissa. Kiihdyttämö huipentuu startup-tapahtuma Slushiin Helsingissä.

- Odotuksemme ovat erittäin korkealla, sillä ohjelmaan valittavilla yrityksillä on potentiaalia luoda uusia ratkaisuja energia-alalla. On ilo olla mukana luomassa jotain ainutlaatuista heidän kanssaan, kertoo Marko Kuokkanen, toinen EnergySpinin vetäjistä.

Marko Koski
Marko Koski
Yritysneuvoja
+358 50 561 5858
EnergySpin kiihdyttämö, innovaatiot, pääomasijoitustoiminta, FiBAN yhteistyö, start up / spin off -yritykset

EnergySpin-kiihdyttämön toimintaa tukevat ja rahoittavat yrityskumppanit Danfoss, Wärtsilä, Yaskawa/The Switch, Vaasan Sähkö, EY, Elisa, Tieto, Viria, Citec ja VNT Management. Kiihdyttämön käynnistäminen on yksi Vaasan kasvusopimuksen kehityshankkeista, ja se toteutetaan Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Teknologiakeskus Merinovan yhteistyönä. Mukana ovat myös Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan liitto.

EnergySpin logo

 Pohjanmaan liitonlogo kaksikielineni RGB web

]]>
Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/energia-alan-yrityskiihdyttamo-kiinnosti-ympari-maailmaa
<![CDATA[Göran Östberg kehittämään kiertotaloutta Vaasan seudulla]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/goran-ostberg-kehittamaan-kiertotaloutta-vaasan-seudulla Goran Ostberg vari pieninelioRakennusinsinööri Göran Östberg, 59, Korsnäsistä on valittu projektipäälliköksi EAKR-rahoitteiseen kiertotaloushankkeeseen. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

Kiertotaloushankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hankkeen toiminta-aikana 1.8.2017–31.8.2019 kiertotalouden keskittymälle luodaan markkinointimateriaalia ja tehdään sitä tunnetuksi niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin.

Kiertotalous ei ole vain jätteiden kierrätystä vaan se on uusi talousmalli, jossa tuotteet jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa tehdään niin, ettei niistä synny jätettä, kun tuote on käytetty loppuun. Materiaaleja ja komponentteja ei hukata vaan niistä syntyy yhä uusia tuotteita. Kiertotaloudessa myös kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

VASEKin kehitysjohtaja Stefan Råback odottaa innolla hankkeen käynnistymistä:

– Kiertotalous on globaali megatrendi, joka vaikuttaa sekä yrityksiin että koko yhteiskuntaan myös Vaasan seudulla. Käynnistyvässä hankkeessamme kootaan alueelta tietoa materiaalivirroista, kierrätyksestä ja hyötykäytöstä ja hankitaan koti- ja ulkomailta viimeisintä tietoa yritysten toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on myös luoda vahva pohja uusille yritysetabloinneille kiertotalouden alalla, jota olemassa oleva EnergyVaasa-klusteri tukee erinomaisesti.

– Yrityskeskittymät tarjoavat toiminnallista synergiaa. Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle tarjoutuu luonteva paikka Stormossenin ja Westenergyn välittömässä läheisyydessä Lintuvuoren laajentuneella teollisuusalueella. Haluamme profiloida Lintuvuoren uuden osan juuri kiertotalouteen liittyvän teknologian, palveluiden ja muiden toimintojen alueeksi ja houkutella sinne uusia yrityksiä, Mustasaaren kunnan kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala kertoo.

– Kiertotalouden keskittymän muotoutumisessa auttaa nyt hankkeen puitteissa luotava markkinointimateriaali ja invest in -työ, joka kohdistetaan alan yrityksille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, hän jatkaa.

Göran Östbergille VASEK ja sen toimintaympäristö Vaasan seudulla on hyvin tuttua, sillä hän on toiminut aiemmin Yrkesakademissa projektipäällikkönä metallialan ja vienninedistämisen kehittämishankkeissa yhteistyössä VASEKin kanssa.

– Kierrättämisen on todettu olevan yksi tehokkaimmista keinoista vähentää hiilidioksidipäästöjä, ja kiertotalouden avulla materiaaliresurssit säilyvät, vaikka tuotteen itsensä elinkaari on lopussa. EnergyVaasa -klusterin tuottama energiateknologia keskittyy jo säästämään energiaa ja raaka-aineita uusien tuotteiden tai energian valmistamisessa, joten kiertotalouden keskittymä sopii hyvin energiaklusterin rinnalle, Östberg toteaa osaltaan. – Hankkeen puitteissa ja laajan kumppaniverkoston avulla tarjoamme tukea Vaasan seudulla toimivien yritysten kehittymiseen kiertotalouteen liittyen.

Lisätietoja

kehitysjohtaja Stefan Råback, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 050 590 2525
kehittämisjohtaja Mikael Alaviitala, Mustasaaren kunta 044 727 1210
projektipäällikkö Göran Östberg, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 0500 366 097

 

liitonlogo kaksikielineni300RGB VipuvoimaaEU 2014 2020 rgbEU EAKR FI vertical 20mm rgb

]]>
Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/goran-ostberg-kehittamaan-kiertotaloutta-vaasan-seudulla
<![CDATA[Laaja selvitys pohjalaisnuorten muuttohalukkuudesta on valmistunut]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/laaja-selvitys-pohjalaisnuorten-muuttohalukkuudesta-on-valmistunut nuorisoPohjanmaalla on suuri tarve osaavalle ja pätevälle työvoimalle. Jotta alueen hyvä kilpailukyky säilyy, vaaditaan tietoista strategiaa, jonka mukaan seutu on houkutteleva myös tämän päivän ja tulevaisuuden nuorten mielestä.

Siirtolaisuusinstituutin Suomenruotsalainen yksikkö on julkaissut selvityksen, jossa kartoitetaan mitä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan nuoret ajattelevat tulevaisuudesta. Miksi muutetaan? Kuka muuttaa? Mitä nuoret ajattelevat omasta seudusta? Voisivatko muilta paikkakunnilta ja muista maista tulevat opiskelijat ajatella jäävänsä opiskelupaikkakunnalle opintojen jälkeen? Selvitys on tehty yhteistyössä Åbo Akademin Nuorisokysely-projektin kanssa. Hankkeen rahoittajina ja yhteistyökumppaneina ovat Pohjanmaan ja Kokkolan seudun kehitysyhtiöt (VASEK, KOSEK, Concordia, Dynamo ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus) sekä Siirtolaisuusinstituutti ja Kokkolan kaupunki.

Kyselyyn vastasi noin 4 300 nuorta kolmesta eri ikäkategoriasta yläkoululaisista aina kolmannen asteen opiskelijoihin. Vastaajat olivat nuoria kaikilta pohjalaisseuduilta, kaupungista ja maalta, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä, muilta paikkakunnilta opiskelemaan tulleita sekä pohjalaisnuoria, jotka nyt opiskelevat seudun ulkopuolella.

Raportin on laatinut tohtorikoulutettava, VTM Patrik Söderberg. Raportissa esitellään muun muassa seuraavia tuloksia:

  • Työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat tavallisimpia syitä muuttaa pois Pohjanmaalta, mutta myös opinnot sekä halu asua isommassa kaupungissa.
  • Ruotsinkieliset ovat taipuvaisempia pysymään seudulla (ja palaamaan seudulle) kuin suomenkieliset nuoret, joille kynnys muuttaa muualle Suomessa on matalampi.
  • Valtaosa pohjalaisista opiskelijoista muilla paikkakunnilla ajattelee, etteivät he tule palaamaan seudulle 10 vuoden sisällä. Pohjanmaata pidetään kuitenkin hyvänä paikkana kasvattaa lapsia, ja niille, jotka ovat jo ajatelleet perheen perustamista, tuntuu asuminen omien vanhempien lähellä turvalliselta.
  • Ainoastaan 5 % muualta Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle tulleista opiskelijoista suunnittelee asuvansa seudulla myös 10 vuoden päästä.
  • Nuoret ovat sitä mieltä, että seudulla pitäisi panostaa enemmän monipuolisiin työmarkkinoihin, mutta myös hyviin liikenneyhteyksiin, runsaaseen vapaa-ajan tarjontaan ja avoimeen kulttuuriin. Erityisesti kansainväliset opiskelijat peräänkuuluttavat harjoittelupaikkoja, jotta työmarkkinoille olisi helpompi päästä.

Raportin voi ladata sähköisenä täältä 

Hankkeen yhteyshenkilöt:
Projektinjohtaja Magnus Enlund, 044 559 2447, magnus.enlund@utu.fi
Tutkija Patrik Söderberg, 050 542 4980, patrik.soderberg@abo.fi

Alueelliset yhteyshenkilöt:

  • Vaasan seutu: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, kehitysjohtaja Stefan Råback, 050 590 2525
  • Suupohjan rannikkoseutu: Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, tj. Angelique Irjala, 040 569 3796
  • Pietarsaaren seutu: Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, tj. Jarl Sundqvist, 010 239 7559
  • Kokkolan seutu: Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, tj. Anne Pesola, 044 780 9097

 

]]>
Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/laaja-selvitys-pohjalaisnuorten-muuttohalukkuudesta-on-valmistunut
<![CDATA[Varjohallitus myös sinun yrityksellesi?]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/varjohallitus-myos-sinun-yrityksellesi varjohallitus1VASEK tarjoaa viidelle Vaasan seudulla toimivalle (ollut toiminnassa jo muutaman vuoden ajan) yritykselle maksuttoman varjohallituksen puolen vuoden ajaksi. Valituille yrityksille valitaan muutaman jäsenen varjohallitus, jonka kokoonpano riippuu yrityksen tilanteesta tai haasteista. Varjohallitukseen voi kuulua esimerkiksi VASEKin yritysneuvoja, taloushallinnon ammattilainen sekä jonkin alan asiantuntija, joka valitaan yksilöllisesti jokaiselle yritykselle. Yrittäjä voi halutessaan myös pyytää oman kirjanpitäjänsä mukaan varjohallitukseen.

– Lähetä meille vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot yrityksesi nykytilasta, minkä osa-alueiden osalta yritystäsi pitäisi kehittää tai kerro nykyisistä tai edessä olevista haasteista, johon toivot saavasi ratkaisun, kehottaa yrityspalvelujohtaja Kjell Nydahl.

Varjohallitusta kokeilevilta yrityksiltä odotetaan sitoutuneisuutta toimintaan, sillä yritys ja asiantuntijat tapaavat noin neljän viikon välein 5-6 kuukauden ajan.

Lähetä hakemuksesi 31.8. mennessä osoitteeseen kjell.nydahl@vasek.fi. Mukaan valituille yrityksille ilmoitetaan 4.9. Yrityksen ja sen varjohallituksen tapaamiset käynnistyvät syyskuun aikana.

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, Korsnäs

Lue lisää:

Varjohallituksesta potkua yrityksen kehittämiseen

Varjohallitustoiminnan sivujuonena yritykselle oma markkinointiryhmä

 

]]>
Wed, 09 Aug 2017 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/varjohallitus-myos-sinun-yrityksellesi
<![CDATA[Sommaröhallenista laatutuotteita itselle ja lahjaksi]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/artikkeleita/sommarohallenista-laatutuotteita-itselle-ja-lahjaksi Kun vierailet Södra Vallgrundissa Granösundin saaristolaismuseossa tai Aava-Kertun kotitilalla, kannattaa pysähtyä Sommaröhallenissa ostoksilla. Myynnissä on mitä erilaisimpia tuotteita, mutta yhteistä niille on se, että ne ovat kaikki käsintehtyjä. Toimintaa pyörittää Södra Vallgrundin kyläneuvosto.

Monika Nissander ja Marléne Ström toivottavat vierailijat tervetulleeksi

 

 

Monika Nissander ja Marléne Ström toivottavat vierailijat tervetulleeksi Sommaröhalleniin Södra Vallgrundiin.

 

 

 

 

– Emme ota myyntiin tuotteita, joita emme itse ostaisi. Sommaröhallen on tunnettu hyvästä laadusta, kertoo Marléne Ström, Södra Vallgrundin kyläneuvoston varapuheenjohtaja.

Myynnissä on muun muassa kudottuja vaatteita lapsille, koriste-esineitä, tauluja ja kirjoja. Suosituimpia ostoksia ovat kuitenkin vastaleivottu pulla ja leipä. Lisäksi myydään mehua, hilloja, hunajaa ja karamelleja. Tuotteita on noin sadalta käsityöläiseltä koko Pohjanmaan alueelta. Osa heistä myös työskentelee vuorotellen paikan myyjinä. Lisäksi kyläyhdistys palkkaa vuosittain yhden kyläläisistä Sommaröhalleniin töihin.

Sommaröhallenin tuotevalikoimaa

 

Sommaröhallenissa myydään monenlaisia tuotteita, jotka on tehty käsityönä.

 

 

 

 

 

Talkootoiminta onnistuu hyvän yhteishengen ansiosta

Sommaröhallen on 19.5–27.8. avoinna päivittäin. Syyskuussa se on auki perjantaista sunnuntaihin. Sommaröhallen on avoinna myös ennen joulua. Vuonna 2015 asiakkaita kävi noin 10 000. Ryhmiä otetaan vastaan myös muina aikoina, kunhan se sovitaan etukäteen. Sommaröhallenin 25-vuotisjuhlia juhlitaan Södra Vallgrundin kyläjuhlien yhteydessä 8.7.2017.

– Sommaröhallen on hieno paikka vierailla, ja moni haluaa palata tänne myöhemminkin, kertoo kyläyhdistyksen sihteeri Monika Nissander.

Sommaröhallenin toiminta alkoi 1992, kun kyläkauppaan haluttiin houkutella lisää asiakkaita. Södra Vallgrundin kyläneuvosto remontoi vanhan linja-autotallin myyntikuntoon sopivaksi. Kunnostustyöt tehtiin talkoovoimin, mikä oli mahdollista kylän hyvän yhteishengen ansiosta. Toiminta pyörii edelleenkin kyläyhdistyksen talkootyöllä. Tulevaisuuden suunnitelmissa on rakentaa Sommaröhalleniin lisätilaa, jotta entistä enemmän tuotteita mahtuisi myyntiin.

Sommaröhallen, Södra Vallgrund

 

Sommaröhallenin toiminta pyörii kyläyhdistyksen talkootyöllä.

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: VASEK

Lue myös muut Merenkurkkuun liittyvät jutut:
Molpehällorna, Mikkelinsaarten risteily / VarppiMerenkurkun majatalo, Kvarkenturer, Café & Restaurant Salteriet, Meribjörkö

]]>
Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/artikkeleita/sommarohallenista-laatutuotteita-itselle-ja-lahjaksi
<![CDATA[Yritysneuvoja tavattavissa Isossakyrössä]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tapahtumat/yritysneuvoja-tavattavissa-isossakyrossa Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin päätehtävä on antaa yritysneuvontaa seudun yrityksille. VASEKin yritysneuvojilta saa apua, tukea ja neuvontaa kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa ja yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Isonkyrön yritysten toiminnan kehittämisen tukena ja apuna ongelmissa toimii yritysneuvoja Antti Alasaari. Hän on yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tavattavissa Isonkyrön kunnantalolla kerran kuussa.

– Poikkea kunnantalolle tervehtimään tai varaa etukäteen aika tapaamiselle, kehottaa Alasaari.

– Voin myös tulla yritykseen vierailulle ja keskustelemaan yrityksen toiminnasta ja kehittämisestä. Soita, niin sovitaan sopiva aika ja paikka!

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

]]>
https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tapahtumat/yritysneuvoja-tavattavissa-isossakyrossa