<![CDATA[Vaasanseudun Kehitys Oy - RSS]]> https://www.vasek.fi/home/ <![CDATA[Lintuvuoren teollisuusalue tarjoaa loistavat puitteet kiertotalouden yrityksille]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/lintuvuoren-teollisuusalue-tarjoaa-loistavat-puitteet-kiertotalouden-yrityksille Hirsimaki Ostberg tonttipaiva

Lakeuden Ympäristöhuolto on varannut taustalla näkyvän tontin. Toimitusjohtaja Timo Hirsimäki ja VASEKin Göran Östberg tutkailevat alueen karttaa.

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueella 13.6. järjestetty yritystonttien esittelypäivä onnistui erinomaisesti, sillä kolme yritystä varasi tontin alueelta. Alueen yritystonteista 11 on varattu kiertotalouden alalla toimiville yrityksille, joista ensimmäisenä alueelle sijoittuu Seinäjoella ja Ylistarossa toimiva Lakeuden Ympäristöhuolto Oy.

yleisoa 600px

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on erikoistunut kaupan, teollisuuden ja rakentamisen tuottamien jätemateriaalien käsittelyyn, prosessointiin, uudelleenkäytön valmisteluun, kierrätykseen ja kierrätysmateriaalien tuotteistamiseen. Se teki päätöksen Mustasaareen sijoittumisesta nopeasti saatuaan yhteydenoton Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kiertotalouden projektipäällikkö Göran Östbergiltä.

– Östberg otti meihin yhteyttä ja kertoi alueesta. Yrityksellämme on asiakkaita tällä seudulla, joten päätös Lintuvuoreen sijoittautumisesta oli helppo tehdä, Lakeuden Ympäristöhuollon toimitusjohtaja Timo Hirsimäki sanoo.

Alueella on myös useita yrityksiä, joiden kanssa Lakeuden Ympäristöhuolto voi tehdä yhteistyötä, kuten Stormossen.
– Olen keskustellut myös muiden yritysten kanssa yhteistyöstä, ja muutama muukin on ollut kiinnostunut sijoittautumaan Lintuvuoreen, Hirsimäki kertoo.

Lakeuden Ympäristöhuolto jättää rakentamiseen tarvittavat lupahakemukset kesän aikana, ja Hirsimäki toivoo uuden hallin valmistuvan alueelle keväällä 2019. Tulevaisuudessa yritys aikoo panostaa entistä enemmän muovin jatkokäsittelyyn, ja se etsiikin uusia yhteistyökumppaneita siihen liittyen.

Tonttien esittelypäivässä kävi noin 60 Lintuvuoren teollisuusalueesta kiinnostunutta.

Lintuvuoreen hyvät liikenneyhteydet

Tonttipäivä oli hyvä tilaisuus yrityksille tutustua Lintuvuoreen, ja paikalla kävi noin 60 kiinnostunutta. Yrittäjät pystyivät tapaamaan samalla kertaa kunnan virkamiehiä ja teollisuushalleja rakentavan yrityksen edustajan.

– Lintuvuoren yritystonteille on vedetty valmiiksi vesi ja sähkö, ja tiet on rakennettu. Yritysten on todella helppoa tulla tänne, sanoo Östberg.

Niiden lisäksi Lintuvuoren etuna on tonttien suuri pinta-ala sekä sataman ja lentokentän läheisyys.

– Hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä erityisesti kiertotalousalan yrityksille, sillä ne kuljettavat paljon tuotteita ja raaka-aineita, Mustasaaren kunnan elinkeinopäällikkö Matias Båsk sanoo.

Tällä hetkellä Lintuvuoren teollisuusalueella on haettavissa 31 tonttia, mutta alueella on tilaa jopa 60 tontille.

Båsk toivoo, että uudet yrittäjät sekä uusia tiloja yritykselleen kaipaavat sijoittautuvat teollisuusalueelle. Hänen mukaansa tonttitilanne on muutenkin Mustasaaressa erinomainen, sillä kiertotaloustonttien lisäksi tarjolla on muun muassa tontteja toimistoille ja muille liiketiloille.
Seuraavaksi Kiertotalous Mustasaari -hankkeen työ jatkuu etsimällä uusia yrityksiä, jotka haluavat sijoittua alueelle.

Matias Bask lintuvuoressa

Matias Båskin mukaan tonttitilanne on Mustasaaressa erinomainen.

Lisätietoja

Goran Ostberg vari pieninelio
Göran Östberg
projektipäällikkö
0500 366 097
Kiertotalous

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

EU EAKR FI vertical 20mm rgbVipuvoimaaEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

]]>
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/lintuvuoren-teollisuusalue-tarjoaa-loistavat-puitteet-kiertotalouden-yrityksille
<![CDATA[Uusi matkailuhanke Merenkurkun alueella – Yhdessä yhteistyön vahvistamiseksi ja lisäämiseksi]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/uusi-matkailuhanke-merenkurkun-alueella-yhdessa-yhteistyon-vahvistamiseksi-ja-lisaamiseksi Elokuusta 2018 lähtien Merenkurkun neuvosto hallinnoi yhdessä neljän muun hankekumppanin eli Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin, Hanken Svenska handelshögskolanin, Uumajan kunnan ja Höga Kusten Destinationsutveckling AB:n kanssa viidentoista organisaation rahoittamaa kolmevuotista hanketta. Rajat ylittävän yhteistyön tavoitteena on saada Merenkurkun alueelle lisää näkyvyyttä ja houkutella lisää kävijöitä. Tämä Destination Kvarken -hanke on saanut EU-rahoitusta Interreg Botnia-Atlantican kautta.

– Hankkeen avulla lisäämme ja vahvistamme alueen pienten ja keskisuurten matkailuyritysten yhteistyötä, jotta voisimme seudullamme tarjota ainutlaatuisia rajat ylittäviä matkailutuotepaketteja. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. että nämä seudun vientikypsät yritykset tekevät yhteistä tuotekehittelyä yhdessä alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa. Hankkeen avulla tuotepaketteja markkinoidaan laajemmalle yleisölle sekä kansallisilla että kansainvälisillä messuilla, työpajoissa ja myös digitaalisesti, kertoo Merenkurkun neuvoston hankejohtaja Marianne Sjöström.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on yhteisen ja tehokkaamman markkinointityön avulla lisätä niiden kotimaisten ja ulkomaisten matkanjärjestäjien määrää, jotka sisällyttävät alueen ohjelmatarjontaansa. Lisäksi pyritään herättämään median kiinnostus matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi sekä matkanjärjestäjien että priorisoitujen markkinoiden loppuasiakkaiden tavoittamiseksi. Kestävä matkailu ja tasa-arvoisuus ovat hankkeessa tärkeitä arvoja.

– Aikaisemmassa rajat ylittävässä hankkeessa on käynyt ilmi, että isompi alue, joka sisältää matkan kahteen eri maahan tekee matkakohteesta houkuttelevamman sekä matkanjärjestäjille että loppuasiakkaalle. Destination Kvarkenissa hyödynämme näitä oppeja, Sjöström jatkaa.

– Liikenneyhteydet ja erityisesti Merekurkun laivayhteys Wasaline antaa sekä kansallista että kansainvälistä kilpailuetua. Merenkurkun alueelta löytyy hyödyntämätöntä potentiaalia; matkanjärjestäjät näkevät alueemme erityisen kiinnostavana, koska pitkän matkan päästä matkustavat haluavat mielellään kokea kaksi maata käydessään Pohjoismaissa, Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström lisää.

Lue Merenkurkun neuvoston tiedote kokonaisuudessaan

VASEKilta hankkeessa on mukana projektipäällikkö Peter Källberg.

 

Peter Kjallberg
Peter Källberg
Projektipäällikkö
+358 40 844 2058
Matkailu; Vaasa

Intrerreg BA FI RGB

 

]]>
Mon, 18 Jun 2018 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/uusi-matkailuhanke-merenkurkun-alueella-yhdessa-yhteistyon-vahvistamiseksi-ja-lisaamiseksi
<![CDATA[IPR-oikeuksien suojaaminen on kivijalka yrityksen brändin rakentamiselle]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/ipr-oikeuksien-suojaaminen-on-kivijalka-yrityksen-brandin-rakentamiselle ryhmakuva ipr web

Timo Sivula, Mauri Lieskoski ja Marko Salminen saivat paljon informaatiota IPR-oikeuksista Kiinassa Ipriqin Erkki Holmilalta.

Yrityksen tavaramerkin tai patentin suojaaminen tuo useita etuja varsinkin kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille. Tavaramerkki on yrityksen tuotteiden tai palveluiden tunnus, kuten logo. Erityisen merkittävää niiden suojaaminen on Kiinassa.

Kun hakee tavaramerkin rekisteröintiä Suomessa tai EU:ssa, kannattaa rekisteröintiä hakea myös muissa maissa viimeistään kuuden kuukauden sisällä.

– Kun rekisteröi tavaramerkin Suomessa, on rekisteröinnit tehtävä muissa maissa viimeistään kuuden kuukauden sisällä. Tavaramerkin rekisteröijällä on nimittäin kuuden kuukauden etuoikeus. Sen aikana kukaan muu ei saa rekisteröidä samaa tavaramerkkiä toisessa maassa, Ipriq-lakitoimiston Erkki Holmila sanoo.

Holmila 600px

Ipriqin Erkki Holmilan mukaan yrityksien kannattaa hakea tavaramerkin rekisteröintiä ulkomailla kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen on jättänyt Suomessa tai EU:ssa.

Jos tavaramerkkiään ei ole hakenut rekisteröitäväksi Kiinassa kuuden kuukauden sisällä, voi joku toinen rekisteröidä saman tavaramerkin.

– Sen jälkeen tavaramerkin alkuperäisen rekisteröijän on todella hankalaa saada tavaramerkkinsä oikeuksia itselleen, Holmila kertoo.

Suuyrityksilläkin on ollut hankaluuksia tavaramerkkiensä kanssa Kiinan markkinoilla. Apple on esimerkiksi hävinnyt oikeusjutun kiinalaista yritystä vastaan. Kyseinen yritys oli saanut tavaramerkkisuojan iPad-tavaramerkille, ja Apple joutui maksamaan huomattavan korvauksen merkin haltijalle saadakseen tämän merkin itselleen.

IPR-oikeuksien kunnioitus on kuitenkin kasvamassa Kiinassa, ja viranomaiset työskentelevät väärennösten torjumisen eteen. Ongelmat eivät useinkaan johdu tavaramerkin varastamisesta.
– Tyypillinen ongelma on, että kahdella yhtiöllä on sattumalta samankaltainen nimi. Nämä tapaukset ratkeavat hakemuksen jättöpäivän perustella, Jarmo Talvitie Ipriqistä sanoo.

Tavaramerkin rekisteröinti helpottaa yrityskumppanien saamista

Tavaramerkin rekisteröinti helpottaa myös paikallisten yrityskumppaneiden saamista. Esimerkiksi japanilaiset yritykset ovat todella tarkkoja siitä, että niiden yrityskumppanit ovat suojanneet toimintansa. Fortune High -yrityksen toimitusjohtaja Zhang Lulin mukaan Kiinassa puolestaan tavaramerkkisuojaa tarvitaan investointien hakemiseen paikallisilta yrityksiltä.

Bränditietoisuuden kasvu näkyy myös rekisteröitynyttä tavaramerkkiä kuvaavan ®-merkin arvostuksen kasvuna. Kyseisen merkin saa käyttöönsä vasta, kun tuotteen on rekisteröinyt.
– IPR-oikeuksien suojaaminen on kivijalka koko yrityksen brändin rakentamiselle, Talvitie toteaa.

Tavaramerkki on maakohtainen, joten joka maassa erikseen tehtävä rekisteröinti voi olla kallista. Talvitie kuitenkin huomauttaa, että tavaramerkin suojausta ei pidä nähdä kulueränä, vaan investointina.

– Patentti on tyypillisesti tavaramerkkiä kalliimpi. Kumpaakin niistä on oltava valmis puolustamaan, mihin taas kuluu rahaa. Aina kannattaa kysyä IPR-asiantuntijoilta neuvoa, Holmila ja Talvitie sanovat.

ryhmakuva 600px

Kiinnostuneet yrittäjät saivat tietoa IPR-oikeuksien suojaamisesta Kiinassa. Kuvassa vasemmalta Mauri Lieskoski, Marko Salminen, Erkki Holmila, Zhang Luli, Jarmo Talvitie ja Lasse Pohjala.

Uudessa maassa ja kulttuurissa liiketoiminnan aloittaminen ei ole yksinkertaista, joten koulutusta tarvitaan. Yhteyksiä Kiinaan onkin avattu Cleantech Kvarken -projektin avulla.

– Tarjoamme yrityksille IPR-valmennusta, sillä yritykset pohtivat usein tuoteoikeuksiensa suojaamista ja puolustamista Kiinassa, VASEKin Senior Business Advisor Lasse Pohjala sanoo.

Vaasan koulutustilaisuus 6. kesäkuuta oli suunnattu 11.–15.6.2018 Pekingiin matkaaville vaasalaisyrityksille.

Viimeisen kahden vuoden aikana tapaamisia kiinalaisten yritysten kanssa on toteutettu niin Kiinassa, Suomessa kuin videoyhteyksin. Tässä apuna on ollut Vaasassa perustettu Fortune High Oy. Sen verkoston yrityksiä tapaamaan lähtevät vaasalaisyritykset saavat neuvoja ja valmennuksia ennen tapaamisia.

Lisätietoja

Lasse Pohjala
Lasse Pohjala
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
Sijoittautuminen ja kansainvälistyminen; Tontit ja toimitilat

Cleantech Kvarken on rajat ylittävä Botnia-Atlantica -hanke, jonka rahoitus tulee EU:n aluekehitysrahastosta, Pohjanmaan liitolta, Region Västerbottenilta, Uumajan ja Örnsköldsvikin kunnilta, Umeå Energiltä, Vaasan kaupungilta ja VASEKilta.Intrerreg BA FI RGB

 

]]>
Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/ipr-oikeuksien-suojaaminen-on-kivijalka-yrityksen-brandin-rakentamiselle
<![CDATA[Hae EnergySpin-kiihdyttämöön 24. kesäkuuta mennessä]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/hae-energyspin-kiihdyttamoon-24-kesakuuta-mennessa CJ0B1212 markokoski web"Kiihdyttämö nimensä mukaisesti kiihdyttää startupit kasvuun", kertoo EnergySpinin vetäjä Marko Koski. (kuva: Sami Pulkkinen)

Jo kolmatta kertaa järjestettävään energia-alan yrityskiihdyttämö EnergySpiniin haetaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä startup-yrityksiä. Hakuaikaa on 24.6.2018 asti. Uusi kiihdyttämöohjelma alkaa Vaasassa syyskuussa.

EnergySpinin ohjelmat syksyllä 2017 ja keväällä 2018 sujuivat erinomaisesti, ja se toi mukana olleille kasvuyrityksille konkreettista apua liiketoimintaan.

– Kiihdyttämö nimensä mukaisesti kiihdyttää startupit kasvuun, kertoo EnergySpinin vetäjä Marko Koski. – Tavoitteenamme on hyödyntää innovaatioita nopeasti, jolloin koko energia-alan osaamiskeskittymä EnergyVaasa hyötyy niistä.

Ohjelma on siihen osallistuville yrityksille maksuton

Kymmenen viikkoa kestävä kiihdyttämöohjelma sisältää yrityskohtaista valmennusta liiketoiminnan kasvun suunnittelussa, tuotekehityksessä, kaupallistamisessa, markkinoinnissa ja viestinnässä sekä erityisesti rahoitusasioissa. Ohjelma on siihen osallistuville yrityksille maksuton.

– Mukaan voivat hakea kaikki energia-alan startup-yritykset sekä energia-alaan kytkeytyvien alojen kuten digitalisaation, IoT:n, big datan, lohkoketjun, kyberturvallisuuden ja pelillistämisen startupit, Koski jatkaa.

Tärkeässä osassa kiihdyttämön valmennuksessa on kohtaaminen, verkostoituminen ja oikeisiin kontakteihin ohjaaminen. Mukaan valittujen yritysten kasvumatkaa tukevat yrityssparraajat. Lisäksi yritysten tueksi kootaan mentoriverkosto.

– EnergySpin on startupeille upea mahdollisuus päästä aistimaan Vaasan seudun energiaklusterin kehitysnäkymiä. Tavoitteena kiihdyttämössä on myös vahvistaa yritysten edellytyksiä tulevaisuuden uusien innovaatioiden luomiseen, kuvailee EnergySpin Key Account Manager Marko Kuokkanen.

Syyskuussa alkavaan kiihdyttämöohjelmaan valitaan noin 10 yritystä. Hakuaikaa on 24.6.2018 asti.

Lue lisää: http://energyspin.fi/application/ 

Lisätiedot:

Marko Koski
Marko Koski
Yritysneuvoja
+358 50 561 5858
EnergySpin kiihdyttämö, innovaatiot, pääomasijoitustoiminta, FiBAN yhteistyö, start up / spin off -yritykset

EnergySpin 400px

pohjanmaanliitto-kolmikielinen vaeri 300RGB

]]>
Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/uutiset/hae-energyspin-kiihdyttamoon-24-kesakuuta-mennessa
<![CDATA[Lintuvuoren kiertotalousalueelta varattu ensimmäinen tontti]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/lintuvuoren-kiertotalousalueelta-varattu-ensimmainen-tontti ResizedImage600517 cirkularekonomi

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy on erikoistunut muovin käsittelyyn

Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueella on 11 tonttia varattu nimenomaan kiertotalouden alalla toimiville yrityksille. Nyt Seinäjoella ja Ylistarossa toimiva Lakeuden Ympäristöhuolto on varannut ensimmäisen tontin ja päättänyt sijoittautua myös Mustasaareen.

Lakeudun Ympäristöhuolto on pohjalainen perheyritys, joka on toiminut alalla 30 vuotta. Yritys on erikoistunut kaupan, teollisuuden ja rakentamisen tuottamien jätemateriaalien käsittelyyn, prosessointiin, uudelleenkäytön valmisteluun, kierrätykseen ja kierrätysmateriaalien tuotteistamiseen.

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen projektipäällikkö Göran Östberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta kävi alkuvuodesta tapaamassa toimitusjohtaja Timo Hirsimäkeä ja esittelemässä Lintuvuorelle, Stormossenin ja Westenergyn läheisyyteen, suunniteltua kiertotalouden yrityskeskittymää:

– He kiinnostuivat heti ja tulivat noin kuukauden kuluttua tapaamisestamme tutustumaan alueeseen sekä Stormossenille keskustelemaan mahdollisista yhteistyömahdollisuuksista erityisesti muovinkäsittelyn saralla. Olen erittäin iloinen tästä uutisesta ja siitä, että löydetään uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä, Östberg toteaa.

– Yrityksemme kierrätysraaka-aineiden markkina-alueen laajentamistarpeet, alueella olevien monipuolisten yritysten yhteistyömahdollisuudet sekä uuden kasvavan Lintuvuoren teollisuusalueen tarjoamat myönteiset kehitysmahdollisuudet kiertotalousliiketoiminnalle vaikuttivat päätökseen sijoittautua Mustasaareen, Hirsimäki kertoo.

Lakeuden Ympäristöhuollon suunnitelmissa on rakentaa runsaan 9 000 m2:n suuruiselle tontille vaaka- ja kierrätysasema. Kierrätysasemalla otetaan vastaan hyötyjakeita. Asemalle rakennetaan noin 1 000 m2:n suuruinen varasto- ja lastaushalli. Autovaakapalvelua tarjotaan alueella liikkuvalle kuljetuskalustolle, vaa’alla voidaan punnita täysperävaunurekka (myös ns. jättirekat) yhdellä kertaa. Rakennustyöt tullaan aloittamaan mahdollisimman pian. Yritysetablointi luo myös kolme uutta työpaikkaa.

Kaikki Lakeuden Ympäristöhuollon keräämät materiaalit lajitellaan joko niiden syntypaikalla tai lajittelulaitoksessa ja ne hyödynnetään uusien tuotteiden valmistuksessa tai energiana.

– Nykyaikainen raaka-aineiden kierrätys mahdollistaa muovijätteen hyödyntämisen teollisuuden raaka-aineena. Kierrätysmuovista tehdään esimerkiksi kalvoja, levyjä, putkia tai limsapullon aihioita. Keräyspaperi ja -pahvi toimitetaan paalattuna uusiopaperin ja -pahvin raaka-aineeksi. Metalliromu puolestaan hyödynnetään uusiometallin valmistuksessa. Kierrätettyjä puupakkauksia käytetään esimerkiksi levyteollisuuden raaka-aineena sekä viher- ja maisemarakentamisessa. Lasi ja murskattu kiviaines, tiili ja betoni voidaan hyödyntää maapohjarakenteissa. Suunnitelmissamme on hyödyntää myös Lintuvuoren tonttimme maanrakennustöissä betonimursketta, Hirsimäki kertoo.

Kiertotalous Mustasaari -hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa Vaasan seudun kiertotalouden keskittymälle, etsiä uutta ja kasvavaa kiertotalouden liiketoimintaa Vaasan seudulle sekä kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja. Hanketta hallinnoi Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja sen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahaston lisäksi myös Mustasaaren kunnasta.

Lisätietoja

Goran Ostberg vari pieninelio
Göran Östberg
projektipäällikkö
0500 366 097
Kiertotalous

Timo Hirsimäki, Lakeuden Ympäristöhuolto Oy
timo.hirsimaki@lakeudenymparistohuolto.fi, 0500 662 224

 

EU EAKR FI vertical 20mm rgbVipuvoimaaEU 2014 2020 rgbliitonlogo kaksikielineni300RGB

]]>
Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tiedotteet/lintuvuoren-kiertotalousalueelta-varattu-ensimmainen-tontti
<![CDATA[Yritysneuvoja tavattavissa Isossakyrössä]]> https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tapahtumat/yritysneuvoja-tavattavissa-isossakyrossa Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin päätehtävä on antaa yritysneuvontaa seudun yrityksille. VASEKin yritysneuvojilta saa apua, tukea ja neuvontaa kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa ja yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Isonkyrön yritysten toiminnan kehittämisen tukena ja apuna ongelmissa toimii yritysneuvoja Antti Alasaari. Hän on yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien tavattavissa Isonkyrön kunnantalolla kerran kuussa.

– Poikkea kunnantalolle tervehtimään tai varaa etukäteen aika tapaamiselle, kehottaa Alasaari.

– Voin myös tulla yritykseen vierailulle ja keskustelemaan yrityksen toiminnasta ja kehittämisestä. Soita, niin sovitaan sopiva aika ja paikka!

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

]]>
https://www.vasek.fi/vaasanseudun-kehitys-oy-vasek/viestinta/tapahtumat/yritysneuvoja-tavattavissa-isossakyrossa