Rådgivning i patent- och andra immateriella skyddsfrågor

Startias expertorganisation Kolster Oy Ab ger kostnadsfri rådgivning i frågor om patent och andra immateriella skydd för Nyföretagscentrum Startias och VASEKs företagsrådgivningskunder.

Med vilka frågor hjälper patentrådgivningen?

Om företagsidén grundar sig på en innovation eller en uppfinning, kan Kolster hjälpa med att ta reda på om det finns en motsvarande idé eller produkt, klargöra om idén eller produkten kan patenteras och hur man exempelvis tillverkar produkten så att man inte inkräktar på någon annans rättigheter. 

Även ett litet företag kan skydda sina idéer. En småföretagare som tillverkar till exempel smycken kan söka om varumärke eller mönsterskydd för smycken. Dessutom kan till exempel trycksaker, kläder eller varför inte en design på ett affärsutrymme skyddas, och då talar man om varumärkesskydd eller mönsterskydd. Idag kräver investerare och affärsänglar ofta att ett företag har immateriella rättigheter, varumärken och patent ses som värdefulla.

Så Kolster erbjuder inte bara råd och ett kritiskt öga för företagsidén, men också sparar pengar. Genom att söka databaser kan du ta reda på om någon redan gör samma produkt, eller om inte riktigt samma, då vilka avvikelser kan hittas. Ibland kan det finnas en likadan produkt, men marknadsföringen har inte varit framgångsrik. Företagaren bör tänka på vad han kan göra annorlunda — det är då man når resultat.

Reflektioner efter avgiftsfri förbehandling och eventuella patent- eller skyddsansökningar måste betalas av entreprenören. Entreprenören måste överväga om hen får mer avkastning på ensamrätt av idén än utan den. Eller finns det någon annan fördel med exklusivitet, skulle det till exempel förbjuda konkurrerande företag från fältet?

Fram till dess att skyddsfrågor är i sin ordning, bör entreprenören inte börja marknadsföra sin idé eller berätta för någon utanför den utom de som har sekretessplikt, så som företagsrådgivare. Att berätta för andra parter om idén kan i värsta fall hindra möjligheten för skydd.