Översättnings- och tolkningstjänster

 

Söker du översättare eller tolk? Klicka här: Översättnings- och tolkningstjänster        

I pdf-filen hittar du kontaktinformation till yrkesutövande översättare och tolkar i Vasaregionen, Jakobstadsregionen och Sydösterbotten. Du kan söka översättare eller tolk enligt språkpar med hjälp sökfunktionen (tryck på Ctrl + F). Använd mellanslag i stället för bindestreck mellan språken: t.ex. tyska svenska.

Översättning och tolkning är inte att ersätta ord utan att överföra budskap
Översättning och tolkning innebär att man tolkar det ursprungliga budskapet och förmedlar det på ett annat språk. Slutprodukten bör till innehåll och stil motsvara originalet, samtidigt som språket ska kännas naturligt.

Översättarens yrke
Översättning är ett yrke. Det behövs mer än ordböcker för att en översättning ska bli bra, och alla vet att maskinöversättningar inte är acceptabla, ofta inte ens förståeliga. Alla svenskspråkiga skriver inte nödvändigtvis bra svenska, och att man behärskar ett främmande språk betyder inte automatiskt att man översätter bra. En professionell översättare har utmärkta språkkunskaper, säker stilkänsla och kan producera texter som inte låter översatta. Översättaren är noggrann i sitt arbete och kan formulera budskapet så att det passar målgruppen och användningsändamålet. En professionell översättare tänker kritiskt, är van att söka information och känner väl till de arbetsredskap och arbetsprinciper som gäller i branschen.

Tolkens yrke
Tolkning är att muntligt förmedla ett budskap från ett språk till ett annat. En tolk ska ha utmärkta språkkunskaper och god allmänbildning, han ska vara stresstålig och kunna uppträda och kommunicera ledigt samt vara insatt i kulturella skillnader. Tolken förbereder sig alltid för sina uppdrag och gör alltså en väsentlig del av arbetet i förväg. En professionell tolk behärskar olika tolkningstekniker och är insatt i de etiska och juridiska principer som gäller samt i branschens praxis i övrigt.