Skattefria socialtjänster

Privata socialtjänster är skattefria under följande förutsättningar:

1. Serviceproducenten är införd i registret över privata serviceproducenter eller hen har gjort en anmälan om sin verksamhet till den kommun där hen producerar tjänster.

  • Det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där serviceproducenten producerar tjänster övervakar verksamheten och ger uppgifter om att företagaren har fullgjort sin anmälningsskyldighet.

2. Socialvården baserar sig på antingen ett myndighetsbeslut eller ett skriftligt avtal mellan serviceproducenten och klienten.
3. Serviceproducenten har gjort upp en serviceplan eller motsvarande i samarbete med klienten.
4. Serviceproducenten har en plan för egenkontroll och hen följer planen.

Anmälan skickas ifylld med erforderliga bilagor till förvaltningssekreteraren Sinikka Peltonen på Social- och hälsovårdsverket vid Vasa stad (förvaltning för vårdreformen):
Social- och hälsovårdsverket vid Vasa stad, Krutkällarvägen 4 (2 vån), 65100 Vasa

Direktören för hem- och anstaltsvård Leif Holmlund tar emot anmälan och godkänner den efter vilket serviceproducenten införs i registret.
Godkända privata socialservice utan moms

 

Läs mera om momsbeskattningen av socialvårdstjänster