Mentorskapet baserar sig på ömsesidigt förtroende. Företagsmentorn sparrar, förmedlar, bygger nätverk och broar samt söker lösningar på företagarens utmaningar med en utomståendes ögon. Mentorsverksamheten stödjer och främjar företagande och näringsverksamhet.

Mentorerna ger sin expertis och erfarenhet till användning och nytta för företagare, organisationer, kommuner och andra aktörer. Mentorn fungerar frivilligt och utan ersättning.

Du kan också ta kontakt direkt med Vasaregionens företagsmentorer, www.botniamentors.fi.

Den stora utmaningen vid ägarskiften är att hitta en lämplig efterträdare. Mentorerna i Vasaregionen handleder gärna också studerande som är intresserade av att ta över ett företag. Genom mentorsverksamheten kan de utvecklas till proffs inom företagande. Företagsmentorerna kan också erbjuda kompletterande utbildning och sprida nyttig information till nystartade företag.

Samarbetspartner:
Vasa kustregions läroavtalsbyrå
Kust-Österbottens Företagare
Österbottens ELY-central
Österbottens handelskammare