Det gemensamma regionala elektroniska servicesedelsystemet möjliggör att företag inom branschen kan ansöka om att bli servicesedelföretagare i följande Vasaregionens kommuner:

Vasa: tillfällig hemservice, kontinuerlig och regelbunden hemservice, ledigheter för anhörigvårdare, handikappvård
Korsholm: ledigheter för anhörigvårdare
Laihela:
tillfällig hemservice, handikappvård, serviceboende för äldre, personlig hjälp
Storkyro:
småbarnspedagogik

Godkända servicesedelproducenter

Anvisningar för företagare som ansöker om att bli servicesedelproducent

Ansökningen för regionala serviceproducenter i Vasa pågår kontinuerligt. Angående andra kommuner ber vi er vänligen att kontakta kommunen direkt.

 

Vaana Oy, betalningsrörelse
www.vaana.fi


Närmare uppgifter:
Kari Bagge
044 773 6190
kari.bagge@vaana.fi