Vasaregionens Utveckling Ab VASEK underhåller Vasaregionens företagsregister på sin webbplats. Registret innehåller uppgifter om nästan 8000 företag i Vasaregionen, och registret är en av de mest besökta sidorna på vår webbplats.

Företagsuppgifternas förekomst i registret är avgiftsfritt.

Så här använder du företagsregistret

Så här uppdaterar du företagets uppgifter i företagsregistretVälj åtminstone ett sökkriterie