Vanligaste frågor och svar

Produkter och service är ok, men kunderna fattas?

  • Gör upp en marknadsföringsplan för minst 6 följande månader
  • Är de möjligt att köra igång en reklamkampanj?
  • Utnyttja ditt sociala nätverk
  • Öka dina personliga kontakter
  • Anlita sakkunniga inom branschen på ett bättre sätt
  • Använd elektronisk marknadsföring och sociala medier starkt
  • Samla in kundrespons och använd resultaten för att utveckla marknadsföringen. Hur hittade kunden dig?
  • Ser du marknadsföringen som en utgift eller som en investering? Företag i Europa spenderar i genomsnitt 4% av sin omsättning på marknadsföringen.
‹ Tillbaka