Vanligaste frågor och svar

När är den rätta tidpunkten att byta från F:ma till aktiebolag?

  • Tumregeln: när skatteprocenten överskrider 30 %
  • Det kommer nya ägare
  • Ur riskhanteringens synvinkel
  • Finansiärens krav
  • När balansräkningen är så pass bra att det är möjligt att betala tillräcklig lön och att dela ut dividend.
  • Diskutera med bokföraren om ändringens tidpunkt, speciellt ur beskattningens synvinkel då man vill öka verksamhetens trovärdighet.
  • När man vill flytta beskattningens tyngdpunkt från förvärvsinkomstbeskattningen till kapitalinkomstbeskattning; exempelvis i situationer där man utöver företagsinkomsten får även pensionsinkomster.
‹ Tillbaka