Vanligaste frågor och svar

Lokaler

  • Är affärslokalens läge ideal med tanke på affärsidéen? Kom ihåg kundens synvinkel, konkurrenternas lokaler, lätt att nå, parkeringsplatser, synlighet
  • Ta reda på eventuella kommande renoveringar, ändringar, vägarbeten e.d. i själva fastigheten eller närområdet - de kan inverka på företagets verksamhet på ett avgörande sätt. Du får hjälp av disponenten, husets ägare, staden/kommunen, tekniska sektorn.
  • Att äga eller uthyra? Gör upp kalkyler
  • Produktplacering och kassornas placering i lokalerna, är de optimala?
  • Fungerar logistiken?
‹ Tillbaka