Vanligaste frågor och svar

Hur mycket behöver omsättningen stiga innan jag kan anställa en arbetstagare?

  • När en ensamföretagare anställer sin första anställd kan man använda en grov tumregel: ca 2,3x omsättningen. Denna siffra innehåller även andra kostnader, eftersom även övriga kostnader stiger, inte bara lönekostnader
‹ Tillbaka