Vanligaste frågor och svar

Hur finansierar jag produktutvecklingen?

  • Du kan få stöd av ELY-centralen: 50 % av uppköp av sakkunnigtjänster. Bekanta dig med ELY-centralens produktifierade tjänster
  • Uppfinningsstiftelsen finansierar nyhetsgranskningar
  • Anlita uppfinningsombudens tjänster, t.ex. Produktled
  • Företag på landsbygden kan ansöka om startstöd, eller stöd till sina undersökningar, från NTM-centralen eller från de lokala aktionsgrupperna (Aktion Österbotten, Leader Yhyres)
  • Finansieringsmöjligheter från TEKES, till exempel innovationssedel
‹ Tillbaka