Vanligaste frågor och svar

Att uppgöra arbetsavtal och uppsägningstider?

  • Gör alltid upp ett skriftligt arbetsavtal (som innehåller prövotiden) och lägg till en paragraf om konkurrensförbud
  • Om eventuella ändringar i de lagstadgade uppsägningstiderna kan överenskommas genom kollektivavtalet eller ett arbetsavtal. Enligt arbetsavtalslagen är de allmänna uppsägningstiderna för arbetsgivare följande: När arbetsförhållandet har varat upp till 1 år = 14 dagar; 1 - 4 år = 1 månad; 4 - 8 år = 2 månader; 8 - 12 år = 4 månader, över 12 år = 6 månader.
  • Arbetstagarens uppsägningstider är enligt arbetsavtalslagen följande: När arbetsförhållandet har varat upp till 5 år = 14 dagar, om över 5 år = 1 månad.
‹ Tillbaka