Det blir lågkonjunktur. Branschen går i allmänhet dåligt. Företagaren blir allvarligt sjuk. Några stora, olönsamma kontrakt. Alltför stora investeringar och för få kunder.

Dessa är alla exempel på orsaken till att en företagare är fast i ekonomiska svårigheter och ansöker om skuldsanering. Företagsrådgivarna Antti Alasaari och Kjell Nydahl ger råd till företagare, med målet att arrangera skulderna och få igång en fortsatt lönsam affärsverksamhet.

Skuldsaneringen är en lång och obehaglig process, och därför hoppas vi att företagaren agerar i tid och tar kontakt med oss redan innan det samlas för många obetalda räkningar. På företagsrådgivningen kan vi fundera på hur operationen skall lotsas i en lönsam riktning.

Fakta:
Ett personbolags (kb, öb) skulder från näringsverksamhet kan saneras och den lönsamma verksamheten kan fortsätta om företagsverksamheten har varit förhållandevis småskalig och baserar sig främst på företagarens egen arbetsinsats. Genom skuldsanering kan man trygga såväl företagarens som eventuella arbetstagares arbetsplatser.

Man ansöker om skuldsanering genom att kontakta skuldrådgivningen. Vasa stad sköter om skuldrådgivningen i Vasaregionen. Skuldrådgivningen ber VASEK om ett utlåtande gällande kundens situation och skickar kunden till VASEKs rådgivning.

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Företagsrådgivare
+358 44 512 6613
Nya företagare, landsbygdsföretagande Kyrolandet

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs