Målsättning: Att via ett aktivt styrelsearbete utveckla företaget.

Vad är styrelsearbete? Läs om ägarnas och styrelsens roller innan det första mötet.

Första mötet kommer att handla om en analys av företagets verksamhet fram till nu samt att klargöra vad styrelsens roll och ansvar är i företaget. Vi gör tillsammans upp målsättningar för skuggstyrelsearbetet i ert företag. Vi kan ha det första mötet i företagets utrymmen om ni så önskar. I annat fall hålls mötet i VASEKs utrymmen.

Förberedande uppgifter

Målsättning: Att ge bakgrundsfakta om var företaget är när skuggstyrelsearbetet inleds. Ta gärna med din bokförare till första mötet.

Förbered er inför första mötet att berätta om verksamheten och att presentera följande

Bakgrundsfakta om verksamheten:

 • De senaste årens bokslut (gärna 3 år) samt bolagsordningen
 • Nuvarande styrelse och dess kompetensområden
 • Vision, mission, strategi, värderingar för företaget
 • Budgeten för 2018
 • Befintliga avtal (t ex inköps-, hyres-, leasingavtal…)
 • Försäkringar
 • Kundfordringar som ev. borde avskrivas
 • Gammalt lager som inte skrivs ner
 • Viktiga lagar och förordningar för verksamheten
 • Företagets marknad, konkurrenter och kunder (befintliga och potentiella)

Företagets ledningssystem:

 • Nuvarande styrelsearbete, hur leds företaget
 • Rapporteringssystem till VD och styrelse
 • Uppföljning av fattade beslut
 • Ägarnas tankar om företagets nuläge och framtid
 • Nuvarande kompetenser i bolaget, både i ledningen samt styrelsen?
 • Vilka kompetenser saknas?

Efter genomgången av den förberedande uppgiften fastställs utvecklingsbehovet i företaget samt fastställs skuggstyrelsens sammansättning och roll samt målsättningar, åtgärder, uppföljning och tidtabell.