VASEK erbjuder företag verksamma i Vasaregionen (varit verksamma redan några år) en avgiftsfri skuggstyrelse för ett halvt år. De valda företagen får en skuggstyrelse på några medlemmar och sammansättningen skapas utgående från företagets nuläge eller utmaningar. I skuggstyrelsen sitter exempelvis VASEKs företagsrådgivare, en ekonomiexpert och en individuellt för varje företag utvald expert inom någon bransch. Företagaren kan, om hen så vill, be sin bokförare att delta i skuggstyrelsen.

 • Skicka en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar om företagets nuläge, vilka delområden som du tycker att behöver utvecklas eller berätta om befintliga eller framtida utmaningar som du önskar få en lösning på.
 • Företagen som får en skuggstyrelse förväntas förbinda sig till verksamheten eftersom företaget och experterna kommer att träffas med ungefär 4 veckors mellanrum under 5–6 månader.
 • En skuggstyrelse är inte juridiskt eller ekonomiskt ansvarig för de befattade besluten så som företagets egentliga styrelse är. Skuggstyrelse sätts ihop för en bestämd tidsperiod för att hjälpa företaget igenom utvecklingsfasen. Poängen med en skuggstyrelse är att den ska lära ett företag jobba med en riktig styrelse.

Ansökningstiden är kontinuerlig, skicka din ansökan när som helst!

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs

 

Att förbereda sig till skuggstyrelseverksamhet

Målsättning: Att via ett aktivt styrelsearbete utveckla företaget.

Vad är styrelsearbete? Läs om ägarnas och styrelsens roller innan det första mötet.

Första mötet kommer att handla om en analys av företagets verksamhet fram till nu samt att klargöra vad styrelsens roll och ansvar är i företaget. Vi gör tillsammans upp målsättningar för skuggstyrelsearbetet i ert företag. Vi kan ha det första mötet i företagets utrymmen om ni så önskar. I annat fall hålls mötet i VASEKs utrymmen.
Förberedande uppgifter

Målsättning: Att ge bakgrundsfakta om var företaget är när skuggstyrelsearbetet inleds. Ta gärna med din bokförare till första mötet.

Förbered er inför första mötet att berätta om verksamheten och att presentera följande

Bakgrundsfakta om verksamheten:

 • De senaste årens bokslut (gärna 3 år) samt bolagsordningen
 • Nuvarande styrelse och dess kompetensområden
 • Vision, mission, strategi, värderingar för företaget
 • Budgeten för 2018
 • Befintliga avtal (t ex inköps-, hyres-, leasingavtal…)
 • Försäkringar
 • Kundfordringar som ev. borde avskrivas
 • Gammalt lager som inte skrivs ner
 • Viktiga lagar och förordningar för verksamheten
 • Företagets marknad, konkurrenter och kunder (befintliga och potentiella)

Företagets ledningssystem:

 • Nuvarande styrelsearbete, hur leds företaget
 • Rapporteringssystem till VD och styrelse
 • Uppföljning av fattade beslut
 • Ägarnas tankar om företagets nuläge och framtid
 • Nuvarande kompetenser i bolaget, både i ledningen samt styrelsen?
 • Vilka kompetenser saknas?

Efter genomgången av den förberedande uppgiften fastställs utvecklingsbehovet i företaget samt fastställs skuggstyrelsens sammansättning och roll samt målsättningar, åtgärder, uppföljning och tidtabell.