VASEK erbjuder företag verksamma i Vasaregionen (varit verksamma redan några år) en avgiftsfri skuggstyrelse för ett halvt år. De valda företagen får en skuggstyrelse på några medlemmar och sammansättningen skapas utgående från företagets nuläge eller utmaningar. I skuggstyrelsen sitter exempelvis VASEKs företagsrådgivare, en ekonomiexpert och en individuellt för varje företag utvald expert inom någon bransch. Företagaren kan, om hen så vill, be sin bokförare att delta i skuggstyrelsen.

  • Skicka en fritt formulerad ansökan till oss där du berättar om företagets nuläge, vilka delområden som du tycker att behöver utvecklas eller berätta om befintliga eller framtida utmaningar som du önskar få en lösning på.
  • Företagen som får en skuggstyrelse förväntas förbinda sig till verksamheten eftersom företaget och experterna kommer att träffas med ungefär 4 veckors mellanrum under 5–6 månader.
  • En skuggstyrelse är inte juridiskt eller ekonomiskt ansvarig för de befattade besluten så som företagets egentliga styrelse är. Skuggstyrelse sätts ihop för en bestämd tidsperiod för att hjälpa företaget igenom utvecklingsfasen. Poängen med en skuggstyrelse är att den ska lära ett företag jobba med en riktig styrelse.

Skicka din ansökan till kjell.nydahl@vasek.fi. Ansökningstiden är kontinuerlig, skicka din ansökan när som helst!

 

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ett planerat ägarskifte, Korsnäs