Tänker du köpa ett företag eller sälja ditt företag? Tänker du genomföra generationsväxling?
Känns det att du behöver lite hjälp?
Skicka dina kontaktuppgifter via blanketten nedan, VASEKs företagsrådgivare som är specialiserad i ägarskiften kontaktar dig!

Vill du ha en mentor för ditt företag för att diskutera om utvecklingen av ditt företag?
Mentorerna är erfarna företagsledare och experter inom näringslivet, som verkar konfidentiellt, samarbetsinriktat och avgiftsfritt.

Dina kontaktuppgifter