Generationsskifte

• arv- och gåvoskatter
• förmögenhet som erhållits utan vederlag
• skattelättnader för försäljaren
• affär av gåvokaraktär inom familjen

Företaget säljs åt utomstående

• ska jag sälja bolagets förmögenhet eller bolagsandelen
• hur bolagsformen inverkar på företagsaffären
• vem har skatteansvar, mervärdesskatt vid företagsaffär
• kapitalöverföring vid företagsaffär

Att avveckla företaget - i praktiken

• avsluta firma; ska jag välja privatuttag eller källskatt?
• om personbolaget avvecklas, vilka följder har det?
• att avveckla ett aktiebolag
• bolagets beskattning under försäljningsåret
• hur delägaren beskattas för upplösningsvinsten
• att skaffa eller lösa in egna aktier

Omorganiseringar vid företagsaffär

• omvandling av firmanamn, öppet bolag och kommanditbolag till aktiebolag
• får jag göra privatuttag och ändringar i bolagets ekonomi?
• att avveckla företaget eller införliva det i ett annat
• muntliga och skriftliga avtal

Skatteplanering vid företagsaffär inom ramen för lagen

• att ta ut vinsten som överlåtelsevinst
• att lösa in aktier som förtäckt dividend
• begränsningar som reglerar företagsaffärer