Aktuellt eller inte – Lägg detta på minnet!

opas kansi sveI Finland finns sammanlagt 330 000 företagare. Fram till år 2023 kommer cirka 28 000 företag till försäljning och nästan 15 000 företag genomgår en generationsväxling. Vi har satt ihop ett informativt häfte som riktar sig till dessa företag: Börja i tid – en guide för ägar- och generationsskiften i företag.

Även om du tänkt dig ett ägarskifte eller planerar din pension först långt i framtiden är det bra att ägna ärendet en tanke. Guiden behandlar frågor gällande hur du kan på bästa sätt förbereda dig inför vad komma skall. Du kan ändra företagsform eller rusta upp företaget i optimalt försäljningsskick. Guiden innehåller även nyttiga tips för den som tänker köpa ett företag.

Genom häftet vill vi ge dig en tankeställare. När ett ägarskifte är aktuellt i ditt företag, nu eller om några år, hoppas vi att du kontaktar oss. Vår hjälp är kostnadsfri och konfidentiell!

Broschyren har förverkligats inom ramarna för projektet Ett planerat ägarskifte.

Läs guidens nätversion eller beställ en egen kopia!

ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpilippu ja tunnuslause svenska 300px 
BESTÄLL