Aktuellt eller inte – Lägg detta på minnet!

I Finland finns sammanlagt 330 000 företagare. Fram till år 2023 kommer cirka 28 000 företag till försäljning och nästan 15 000 företag genomgår en generationsväxling. Vi har satt ihop ett informativt häfte som riktar sig till dessa företag: Börja i tid – en guide för ägar- och generationsskiften i företag.

Även om du tänkt dig ett ägarskifte eller planerar din pension först långt i framtiden är det bra att ägna ärendet en tanke. Guiden behandlar frågor gällande hur du kan på bästa sätt förbereda dig inför vad komma skall. Du kan ändra företagsform eller rusta upp företaget i optimalt försäljningsskick.

Det sägs att överlåtandet av ett företag är till 90 procent känslor och tio procent ren teknik. Då känslorna står på spel måste familjemedlemmar och andra nära anhöriga, samt givetvis företagets efterföljare beaktas. Hur förverkligas ett ägarskifte så att alla får ut det mesta möjliga av det och att alla involverade är nöjda i slutändan? Och hur kan den nya ägaren stödas i förvarandet och vidareutvecklandet av ditt livsverk?

Genom häftet vill vi ge dig en tankeställare. När ett ägarskifte är aktuellt i ditt företag, nu eller om några år, hoppas vi att du kontaktar oss. Vår hjälp är kostnadsfri och konfidentiell!

Broschyren har förverkligats inom ramarna för projektet ”Effektivering av ägarskiftestjänster” som utförs av VASEK och Kust-Österbottens Företagare.

 

 

Logobanneri-OSV-hankkeelle2.www.jpg

Läs guidens nätversion eller beställ en egen kopia!

 
BESTÄLL