Innan du börjar söka, tänk igenom varför du vill köpa ett fungerande företag. Annars är risken stor att något spännande objekt får dig att glömma dina ursprungliga motiv.

Nyföretagare, som inte tidigare drivit företagsverksamhet, agerar enligt sina personliga motiv. Att köpa ett företag kan vara ett snabbt sätt komma in i företagar-rollen och slippa den krävande "uppbyggnadsperioden". Ett annat alternativ är att bli franchisingföretagare, där man följer ett färdigt företagskoncept.

Var hittar man företag som är till salu?

Dagstidningar, affärstidningar och olika branschtidningar har ofta annonser om företag som är till salu. Även organisationer och företag som förmedlar företag annonserar i tidningar. En del revisorer och revisionsföretag hjälper sina kundföretag vid försäljning.

Ta en titt på Företagsbörsen för Österbotten. Eller fråga VASEKs företagsrådgivare!

Vad är det du köper?

Vid köp av aktiebolag går ersättningen för aktierna till ägaren eller säljaren. Om priset på aktierna är väldigt högt jämfört med hur mycket privatkapital du har och du måste ta lån, kan du köpa aktierna genom ett annat, eget företag. Med andra ord kan du bilda ett nytt aktiebolag som egentligen blir köpare.

Diskutera med en rådgivare vilken som skulle vara den bästa lösningen. När det gäller mindre företag är det ofta fråga om att man köper företagsverksamhet i någon form. Köpesumman går då till det säljande företaget. Vid köp av en enskild firma är det alltid fråga om köp av affärsverksamhet där köpesumman går till näringsidkaren.

Priset 

Värdet på det företag du tänker köpa (aktier eller företagsverksamhet) bestäms i förhandlingar mellan köparen och säljaren – man kan inte objektivt fastställa något pris för företaget. Men det finns metoder som ger en utgångspunkt för fortsatta förhandlingar.

Värdering av ett företag utgår oftast från två synsätt som ofta kombineras. Enligt ena synsättet avgör resultatutvecklingen, dvs. avkastningen, priset på företaget. Enligt det andra är substansen, tillgångar minus skulder grunden för priset. Då utgår man ifrån att företaget fortsätter sin verksamhet ungefär på samma sätt som tidigare. Priset bedöms alltså i hög grad från vad företaget har presterat under de senaste åren.

När man planerar att köpa ett företag som har särskild framtidspotential, t.ex. ny, patenterbar teknik, bedöms priset i större utsträckning enligt framtida, bedömd avkastning. Avgörande för det pris du kan acceptera är möjligheten att betala amorteringar och ränta på lån som behövs för finansiering av köpet.

Som köpare lyssnar du givetvis på säljarens argument men gör också en egen bedömning innan du börjar förhandla. Godkänn inte något pris förrän du har hunnit analysera företaget tillräckligt noga. Konsultera en rådgivare för diskussion av din analys.

Ekonomihistorik - värdefull hjälp i analysen

Aktiebolagets bokslut är offentliga och kan beställas från Patent- och registerstyrelsens eller Skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem. Om du är en allvarlig spekulant måste du förstås få detta material direkt från säljaren eller säljarens representant, till exempel för de senaste tre åren. Beroende på företagets storlek, omfattningen av olika marknadsområden, verksamhetsdelar osv. kan du behöva kompletterande material och det bör du begära att få.

Om säljaren är en enskild näringsidkare (enskild firma), öppet bolag eller kommanditbolag, finns det inga offentliga bokslut. De måste du alltså begära från säljaren. Det kan behövas kompletterande material, t.ex. resultat- och balansräkning, specificerade per konto.

Värdet av ett företag beror på parternas uppfattningar. Se på resultatutvecklingen och tillgångarna i företaget eller substansen, i princip skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Vid bedömning av resultatet behöver det ofta kontrolleras att kostnaderna är relevanta och marknadsmässiga. Om ägaren inte har lyft marknadsmässig lön, är företagets resultat egentligen sämre än vad som visas. Balansräkningens poster ska också granskas. Ett exempel är hur värdering av varulager har skett.

Affärsplan och budget

När du har hittat företaget som du ska köpa och analysarbetet är klart, är det dags att göra en affärsplan och en budget. Utgå från det siffermaterial du fått från den nuvarande ägaren samt de planer du har för företagets fortsatta verksamhet. Du och dina finansiärer behöver försäljningsbudget, kapitalbehov/finansiering, resultatbudget och likviditetsbudget.

Källa:almi.se