När du köper ett företag behöver du kunna lika mycket om företagande som när du startar ett eget.

Skapa en god relation med säljaren så att du får tillgång till all information om företaget som du behöver. För säljaren är det inte vilken affär som helst – det kan handla om ett livsverk som nu ska överföras till någon annan.

Börja inte genast med prisdiskussionerna utan bekanta dig först ordentligt med företaget och granska dina egna förutsättningar att driva företaget lönsamt och framgångsrikt. Det är det som är viktigt när du lämnar bud. Priset avgör ni i förhandlingar i ett senare skede.

Anlita en sakkunnig rådgivare för att få hjälp med värdering av företaget. Gör en budget så att du vet om du kan driva en lönsam företagsverksamhet och betala de lån du kommer att ta. Utifrån din budget är det enkelt att se om det diskuterade priset på företaget är realistiskt.

Tänker du sälja ditt företag?

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en guide som heter "Företaget i försäljningsskick". I den har man sammanställt de mest typiska frågor som uppkommit när företagare som har för avsikt att genomgå ett ägarskifte, inleder planeringen av sitt företags ägarskifte.

Köparna är intresserade av hurdan typ av affärsverksamhet de kan utöva i framtiden med hjälp av den affärsverksamhet ditt företag har idag. För att försäkra dig om att köparen är intresserad av ditt företag och dess verksamhet, bör du göra ditt företag till ett attraktivt köpobjekt – ett sådant som erbjuder möjlighet till företagande och som har goda utvecklingsmöjligheter.
Läs mera  i guiden!

Affären slutförs alltid genom ett skriftligt avtal!

Läs mera:
Varför och hur köpa ett företag?
Analys av ett företag

Källa: almi.se