Nya utmaningar efter pandemin – företagen påverkas på olika sätt

 

Stefan syvattyÅr 2022 var redan det tredje pandemiåret, men lyckligtvis lättade de direkta effekterna av pandemin redan i början av året. Efter hand som året gick kunde vi börja arbeta mer normalt, träffas personligen och ordna olika evenemang där människor kunde mötas öga mot öga. För vår del avskaffades sammankomstbegränsningarna vid en bra tidpunkt och i mars kunde vi framgångsrikt arrangera evenemangsveckan EnergyWeek efter en paus på två år.

Läs mer om EnergyWeek

Det var ett mycket utmanande år för många företag i olika branscher, när det direkt efter pandemin och de olika restriktionerna uppstod nya problem med anledning av det anfallskrig Ryssland inlett i Ukraina. Den snabba höjningen av den allmänna prisnivån har lett till att försäljningen på konsumentmarknaderna försvårats. Efter bristen på komponenter har företagen också drabbats av stigande energi- och råvarupriser, vilket har varit svårt att överföra på produktpriserna.

Läs mer om företagsrådgivningen

Situationen har varit mycket exceptionell för företagen i vår region och i hela vårt land, för samtidigt som vi haft företag som drabbats hårt av situationen som kunder, har vi också haft företag där ny och stor efterfrågan uppstått och verksamheten visat god tillväxt. Det är anmärkningsvärt på hur bra nivå sysselsättningsläget ändå bibehållits trots de globala omvälvningarna. En av de största utmaningarna under hösten 2022, och fortfarande, är tillgången på kunnig arbetskraft. På det här området har vi mycket att göra i framtiden, med tanke på de stora investeringsprojekt som pågår i Österbotten och det faktum att det råder en stark global efterfrågan på varor och tjänster från EnergyVaasa-klustrets industri och att exportutsikterna är mycket goda.

Läs mer om arbetet för att behålla människor i regionen

Det finns fortfarande många utmaningar i vår verksamhetsmiljö, till exempel den ganska långsamma återhämtningen av flygtrafiken i Finland. Vasaregionen har arbetat hårt för att förbättra förbindelserna, och alldeles i slutet av året fick vi en bekräftelse från flygbolaget SAS att de börjar flyga på linjen Vasa - Stockholm senast sommaren 2023.

Läs mer om utvecklingen av flygförbindelserna

Utmärkta framtidsutsikter under jubileumsåren

Vårt bolags egen verksamhet –  inom alla tre huvudområden –  var mycket framgångsrik under det gångna året. Precis som under tidigare år, fortsatte grundandet av nya företag och processerna med ägarskiften i företag i en bra takt.

Läs mer om företagsrådgivningen år 2022

Utsikterna för 2023 ser utmärkta ut för bolaget. Hösten 2022 beslutade ägarkommunerna i sina fullmäktige att öka kommunernas finansieringsandel för det kommande året, och vi har många projekt med fokus på företagsutveckling på gång och i startgroparna.

År 2022 firade Nyföretagscentrum Startia sitt 30-årsjubileum och det högtidlighölls bland annat med en fest 5.9. Samtidigt planerades också VASEKs kommande 20-årsjubileum, som firas 2023. Läs mer i årsberättelsen om hur det gick för VASEK år 2022 och följ vår kommunikation, så håller du dig uppdaterad om evenemangen under jubileumsåret 2023!

Stefan Råback
verkställande direktör