Möten leder till nya samarbetsmodeller i turistbranschen


Roadtrip in Kvarken. Photo Lola Akinmade Akerstrom. Kvarken Destinations ContentbankBild: Lola Akinmade Akerstrom. Kvarken Destinations Contentbank

Under coronatiden var det en utmaning att genomföra ett projekt som gick ut på att sprida information, men mot slutet av projektperioden utnyttjade Kyrolandets turismaktörer till fullo de fysiska evenemangen som ordnades 2022. Deltagarna ville höra om lönsamma semesterbostäder, digital utveckling och produktifiering av turismpaket samt prissättning. Möjligheten att träffa och diskutera med andra företagare och aktörer inom turistnäringen var också viktig behållning som informationsmötena gav. Dessutom har nya samarbetsmodeller uppstått ur möten som skett på evenemang som projektet arrangerat.

Flera evenemang ordnades även om hållbar turism, med teman som hållbarhetsarbete inom turistbranschen samt planering och prissättning av hållbara turismprodukter. I april ordnades också en resa till Västerbotten i Sverige för att man skulle få bekanta sig med och lära sig av företag där som arbetar enligt principerna om hållbarhet och ansvar.

20220218 180802

Tack vare projektet som syftar till att utveckla hållbar turism ansöker flera turismföretag i Österbotten som bäst om miljöcertifiering av sin verksamhet. De här företagen har också möjlighet att få ett Sustainable Travel Finland-märke för sin verksamhet. I framtiden när det finns tillräckligt många STF-certifierade företag i regionen, kommer det att gagna hela Visit Vasas verksamhetsområde på ett märkbart sätt.

Projektet Hållbart Österbotten förlängdes till våren 2023. Kyrolandets turismutvecklingsprojekt avslutas för sin del i slutet av året, men VASEK kommer också i fortsättningen att kostnadsfritt och konfidentiellt ge råd och hjälp med att utveckla turismföretagens verksamhet. Under hösten förbereddes också projektet Bothnian Coastal Route, som startar i början av 2023 och för vilket finansieringsbeslut erhölls i slutet av året.

Vi förväntade oss flygförbindelser och fick dem också – affärsresandet tog åter fart

VaasanLentoasema KatjaLosonen 2014

Under hela år 2022 förde vi regelbundet diskussioner med flygbolagen om regionens behov av flygförbindelser. Hösten 2022 gjordes en enkät om flygtrafiken i samarbete med Österbottens handelskammare, Vasa företagare och Kust-Österbottens Företagare. Enkäten besvarades av 290 av Handelskammarens och företagarföreningarnas medlemmar.

Utifrån enkätsvaren har affärsresandet åter tagit fart, och de som svarade på enkäten önskade bättre tidtabeller för Finnairs flyg Vasa - Helsingfors och att förbindelsen till Stockholm skulle återupptas. Resultaten från enkäten används som underlag i diskussionerna med flygbolagen. Det är viktigt att visa flygbolagen att diskussionerna om företagens behov i Vasaregionen inte är bara antaganden utan grundar sig på fakta.

I maj inledde Finnair trafik till Helsingfors med flygplan som står i Vasa över natten, vilket omedelbart syntes i passagerarantalet. När det gäller den efterlängtade Stockholmsförbindelsen med SAS, fick vi en glad nyhet i slutet av 2022 när flygbolaget meddelade att det återupptar flygrutten från Vasa till Stockholm sommaren 2023.

Kyrolandets turismprojekt

  • Projektperiod 1.9.2020–31.12.2022
  • Totalbudget 82 976 euro, Leader-finansiering (Yhyres)

Hållbart Österbotten

  • Projektperiod 1.1.2021–31.3.2023
  • Totalbudget 255 080 euro, finansiering från landsbygdsprogrammet
  • Projektet koordineras av Kristinestads näringslivscentral och genomförs i samarbete med VASEK, Dynamo i Närpes och Jakobstads utvecklingsbolag Concordia.