Styrelsen 2022–2023

vasek 1 of 1

Bolagets styrelse 6.4.2022–

kommun/intressegrupp: ordinarie medlem (suppleant)
Tomas Häyry, Vasa, ordf. (Jari Karjalainen)
Rurik Ahlberg, Korsholm, vice-ordf. (Mikael Alaviitala)
Juha Rikala, Laihela (Minna Niemi)
Jenny Malmsten, Malax (Håkan Knip)
Miko Heinilä, Storkyro (Antti Lintala)
Christina Båssar, Korsnäs (Camilla Ribacka)
Tom Holtti, Vörå (Göran Westerlund)
Antti Hakala-Ranta, industrin (Paula Erkkilä)
Björn Helsing, sme-företagen (Jonna Kovala)
Antti Holappa, sme-företagen (Antti Romu)
Lisbeth Fagerström, högskolorna (Kati Komulainen)

VD Stefan Råback är styrelsens föredragare och sekreterare.

Arbetsutskottets medlemmar är Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Jenny Malmsten, Björn Helsing och Stefan Råback.

Bolagets styrelse
bolagsstämma 15.4.2021–, extra bolagsstämma 11.10.2021

kommun/intressegrupp: ordinarie medlem (suppleant)
Vasa: Tomas Häyry, ordf. (Jari Karjalainen)
Korsholm: Rurik Ahlberg, viceordf.(Mikael Alaviitala)
Laihela: Juha Rikala (Minna Niemi)
Malax: Jenny Malmsten (Håkan Knip)
Storkyro: Miko Heinilä (Antti Lintala)
Korsnäs: Christina Båssar (Camilla Ribacka)
Vörå: Tom Holtti (Göran Westerlund)
industrin: Pasi Tuominen (Juha Häkkinen)
sme-företagen: Maria Norrlin-Asplund (Björn Helsing)
sme-företagen: Antti Holappa (Antti Romu)
högskolorna: Lisbeth Fagerström (Annukka Jokipii)

Vd Stefan Råback är styrelsens föredragare och sekreterare.

Arbetsutskottets medlemmar är Tomas Häyry, Rurik Ahlberg, Christina Båssar, Maria Norrlin-Asplund och Stefan Råback.