Arbetet med att behålla högskolestuderande i regionen och FM-segern i kommunal marknadsföring gav verksamheten ett lyft

 Att göra Vasaregionen känd kan liknas vid ett maratonlopp och är ett långsiktigt och målinriktat arbete. Image- och rekryteringsmarknadsföring har i många år gjorts under ledning av Vasa stad tillsammans med kommunerna och företagen i regionen, och arbetet kommer ingalunda att sluta här. Vi har fortfarande en bit kvar innan Vasa är känd som den lyckligaste platsen i världen att bo och arbeta på, men de som bor i regionen vet det naturligtvis redan.

År 2022 talade vi om lycka ur en något annorlunda synvinkel. Olika typer av misslyckanden i livet är mänskliga. Alla gör vi misstag. Imagekampanjen uppmuntrade människor att dela med sig av sina egna misslyckanden och att också skratta åt dem. Vår slogan "I Vasa är det lätt att vara lycklig" fick i år ett litet extra tillägg: "I Vasa är det lätt att vara lycklig, trots allt".

YLE besökte Vasa i början av sommaren och ordnade mycket program under ett helt veckoslut. Bland annat gjorde man direktsändningar från Vasa och visade upp många vackra skärgårdsvyer och vasabördiga kändisar fick berätta vad den gamla hemstaden lämnat för avtryck i deras hjärtan. Ja, och så firade ju Strömsö sitt 20-årsjubileum också. YLE:s starka närvaro i Vasa gav chansen att få lite draghjälp med landsomfattande synlighet. Vasaregionen var också starkt delaktig i YLE-dagen på Vasa torg den 11 juni.

Guld i kommunal marknadsföring för andra gången

voittajatUnder höstens lopp inleddes också planeringen av en marknadsföringskampanj tillsammans med företagen för att främja rekryteringen till regionen. Planen för kampanjen, inklusive huvudbudskapen och valet av marknadsföringskanaler gjordes under 2022, men själva kampanjen genomfördes i januari-februari 2023. Temat var "I Vasa får man visa alla sina känslor", vilket är mycket tilltalande för målgruppen. Precis som i livet i allmänhet, är inte alla dagar i arbetslivet heller så glamorösa. Alla har bra och dåliga dagar. Alla har olika känslor – och det är okej.

Vi har också skördat framgångar under det gångna året. Vasa och VASEK blev finska mästare i kommunal marknadsföring med en image- och rekryteringskampanj som genomfördes 2021, där journalisten Maria Veitola sökte efter den lyckligaste människan i världen. FM-segern i kommunal marknadsföring var redan VASEKs andra. Tävlingsjuryn uppskattade Vasas kampanj för dess positiva anda som var starkt kopplad till en strategi på flera nivåer. Andan ligger utmärkt i tiden och nådde sin målgrupp tack vare mångsidiga metoder och samarbete.

Arbetet med att behålla studerande är regionmarknadsföring när den är som bäst

SV 1 luontoretki saltkaret instagram 1080x1350

Under 2022 har VASEK satsat ännu mer än tidigare på högskolestuderande. Syftet med att förbättra Vasaregionens attraktionskraft bland högskolestuderande är att få dem att stanna kvar i regionen även efter att de blivit klara med studierna. Ett av de konkreta målen med det här arbetet är att högskolestuderande ska lära känna regionen bättre redan under sin studietid.

VASEK informerar de studerande om fritidsalternativen och de många möjligheterna att få arbete i deras nya hemtrakt. Det är mer sannolikt att studerande som lärt känna området och blivit en del av gemenskapen i Vasa, stannar kvar efter att de studerat klart. I framtiden kommer VASEK att ta på sig en allt mer samordnande roll för det här arbetet. Arbetet med att behålla människor i regionen är faktiskt regionmarknadsföring i sin bästa form.

Förbättra Vasaregionens attraktionskraft bland högskolestuderande

  • Projektperiod: 1.3.2022–31.5.2023

  • Budget: 62 000 euro

  • Finansiering: Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)