Framtidens lösningar genom nordiskt samarbete


IMG 4492 rajattu

Tack vare sitt andra finansieringsbeslut kommer Maren att utan avbrott kunna fortsätta sin verksamhet som ett nordiskt projekt finansierat av Nordic Innovations. Projektet bygger ett nordiskt nätverk som gör att man kan dra nytta av affärsmöjligheterna i den marina energiomställningen, särskilt i små och medelstora företag och i alla de nordiska länderna.

Syftet med projektet är att skapa konkreta verktyg för att genomföra övergången till en hållbar sjöfartsindustri. Målgrupperna för projektet är nyckelaktörer inom den marina industrin, såsom rederier, hamnar, varv, teknikleverantörer, kraftbolag, FoU-aktörer och offentliga organisationer. VASEK ansvarar för att ordna en serie workshoppar som syftar till att dela nordiskt kunnande samt styr identifieringen av nordiska organisationer och företag som är betydelsefulla för målen.

Projektet deltog i EnergyWeek genom att på Gas Exchange-dagen ordna ett seminarium, vars tema var framtida energilösningar för sjöfarten ur ett nordiskt perspektiv. På seminariet konstaterades att de nordiska länderna har stark kompetens inom marin energiteknik, men det är uppenbart att de har olika syn på framtida teknologi. Genom att bilda nätverk kan man erbjuda mångsidig teknologi över hela världen.

Avslutade projekt, nya projekt

ONS

Projektet Connected Ship avslutades våren 2022, men det trådlösa datainsamlingssystem som skapades i projektet är fortfarande i bruk, för närvarande i tankfartyget Sten Pontos, som ägs av ett norskt rederi.

Hösten 2022 förbereddes projektet Botnia Green Energy, som enligt planerna inleds i början av 2023. Projektet stöder gränsöverskridande samarbete och investeringar i utvecklingen av hållbara energilösningar i Kvarkenregionen. Projektet fick ett positivt finansieringsbeslut i december 2022.

EnergyVaasa möjligtgjorde för företag från regionen att delta i ONS (Offshore Northern Seas) -mässan under augusti-september i Stavanger. Arrangemangen sköttes av Viexpo. Tekniq och Tarkmet deltog i vår region. EnergyVaasa och våra företag intresserade den norska industrin för förnybar energi. Mässan hade ett antal förberedda möten med kunder och människor som var viktiga för oss, bland dem arbetar vår honorärkonsul Ingvild Meland i Stavanger för att utöka våra företags nätverk i Norge.

Maritime Energy Transition - Maren II

  • Projektperiod: 1.1.2022-28.1.2024
  • Budget: 8 MNOK
  • Projektägare: Research Institutes of Sweden RISE (Sverige)
  • Projektpartner: VASEK, Danish Maritime (Danmark), Renergy (Norge), SINTEF Energy (Norge), SINTEF AS (Norge), Islandic New Energy (Island)

Connected ship

  • Projektperiod 1.10.2019–31.12.2022
  • Budget 9,1 MNOK, finansieringskälla Nordic Innovation
  • Projektägare MARLOG, Maritime & Logistics Innovation Danmark
  • Parterna i arbetspaketet med fokus på affärsverksamhetsmodeller och datadelning är Wärtsilä, Maersk Tankers, SeaIT, Sensative, Beijer Electronics