Tack vare VASEK möts köpare och säljare av företag – en affär bör förberedas omsorgsfullt

Mer än 500 kunder som planerar att starta eget företag besöker årligen Startia. VASEKs ägarskiftesrådgivning å sin sida hjälper varje år fler än 150 kunder med ägarskifte, det vill säga oftast med att sälja eller köpa ett företag.

  • Av VASEKs kunder fick 157 företag ägarskiftesrådgivning (2021: 182)
  • Säljare av företag 98 st. (2021: 99)
  • Köpare av företag 57 st. (2021: 76)
  • Generationsskifte, efterträdare 9 st. (2021: 30)
  • Generationsskifte, överlåtare 2 st. (2021: 21)

Många företag letar efterträdare

IMG 5714Sustaining Businesses in Ostrobothnia-projektets aktörer Antti Alasaari, Anthony Hannus, Kari Myllymäki, Stefan Malm och Kjell Nydahl träffade Juha Tallia (4:e från vänster) från Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

I augusti 2022 fanns det över 60 företag i Vasaregionen på ägarskiftesexperternas listor. Alla dessa letade efter en ny ägare. En del av dem är i så kallad tyst försäljning, så det finns inga försäljningsannonser om dem varken på webben eller i dagstidningarna. Ägarskiftesrådgivarna vid alla utvecklingsbolag i Österbotten upprätthåller gemensamt en lista över företag som är till salu i regionen, men också över köparkandidater och vilken typ av företag de letar efter. Det gör chansen ännu större att rätt köpare möter rätt säljare.

Ett alternativ som företagsrådgivarna föreslår för dem som planerar att starta ett företag, är att köpa ett som redan är verksamt. Men även de som är intresserade av att köpa ett företag är i kontakt direkt med VASEK och frågar vilken typ av företag som finns till salu. Det är ofta fråga om serieföretagare som ständigt letar efter nya affärsmöjligheter. Dessutom finns det företagare som letar efter andra företag inom samma bransch för att utöka sitt eget företag, antingen genom att fusionera dem eller genom att verksamheten i den potentiella köparens eget företag blir mångsidigare. Ibland vill man köpa bort en konkurrent, ibland vill man köpa en kundkrets. Det blir allt vanligare att någon vill köpa ett företag på grund av dess kompetenta arbetskraft. Naturligtvis finns det också bland köparna sådana som letar efter ett jobb åt sig själva där de kan utföra ett meningsfullt arbete och uttryckligen göra det för sig själva.

Vid ägarskiftesrådgivningen hjälper man säljaren att sätta sitt företag i försäljningsskick, fastställa värdet och hitta en köpare. Med köparen av ett företag förbereder man finansiering och hjälper till med avtalsfrågor. Om köparen samtidigt är en ny företagare, går man tillsammans igenom alla grundläggande saker i anslutning till företagandet.

Nytt material hjälper dem som planerar en företagsaffär

bernd klutsch nE2HV5AUXFo unsplash

I slutet av 2022 publicerades Företagets minneslista. Meningen med den är att ta reda på all relevant information om företaget som är föremål för företagsaffären och att utröna riskerna i samband med affären innan den genomförs. Minneslistan som passar för en due diligence-granskning är avsedd för köparen av företaget, men även säljaren av företaget har nytta av listan, eftersom hen med hjälp av listan kan kontrollera situationen i sitt eget företag, sätta alla papper i skick och korrigera eventuella brister innan förhandlingarna om företagsaffären inleds.

Även processbeskrivningarna för hur man säljer och köper ett företag hjälper både säljare och köpare. Också de publicerades i slutet av året och finns tillgängliga för gratis nedladdning. Även tidigare producerat material, ägarskiftesguiderna som publicerades 2021, uppdaterades under verksamhetsperioden.

Under hösten hölls webbinarier om både den nyligen publicerade Företagets minneslista och finansiering av företagsaffärer. En självfinansieringsandel behövs alltid för en företagsaffär, och finansiärerna beaktar återbetalningsförmågan, det vill säga hur man kan betala låneamorteringarna med rörelseintäkterna. Omsorgsfulla förberedelser är viktiga för en företagsaffär, så att företagaren och finansiären vet vad man håller på att köpa och för att se vilka möjligheter till framgång och tillväxt företaget har.

Sustaining Businesses in Ostrobothnia

  • Projektperiod: 1.4.2022–31.5.2023

  • Budget: 198 280 euro

  • Projektparter: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Kristinestads näringslivscentral Ab