Årsberättelse 2021

097A1531

Ett märkligt pandemiår – allvarliga utmaningar, förnyelse och framgång, allt på samma gång

År 2021 var det första året som vi levde med coronapandemin under hela året, och naturligtvis hade den en betydande inverkan på vår verksamhet. Ärendena som företagsrådgivningens kunder ville diskutera var både företagarnas olika bekymmer och utmaningar, men också verksamhetsutveckling och att skapa något nytt. Under året som gick blev det allt tydligare hur olika effekterna av pandemin drabbat branscherna. För vissa uppstod stora ekonomiska förluster medan det för andra öppnades nya tillväxtmöjligheter.

Företag inom olika branscher och av olika storlek har ställts inför arbetskraftsutmaningar och man har också satsat på att skaffa arbetskraft bland annat genom att genomföra marknadsförings- och rekryteringskampanjer tillsammans med Vasa stad och arbetsgivarna. Vi kommer att fortsätta arbetet tillsammans med det omfattande partnernätverket för att företagen i framtiden ska kunna hitta den kompetenta arbetskraft de behöver.

  • Läs mera om vår verksamhet 2021 via länkarna nedan

Företagstjänster

097A1201

År 2021 var hektiskt för VASEK och Nyföretagscentrum Startia. Återkommande teman på företagsrådgivningen var fortfarande ekonomiska svårigheter och utmaningar föranledda av corona, men även tillväxt, utveckling och utmaningar med att hitta yrkeskunnig arbetskraft.

Det sammanlagda antalet kunder hos företagstjänsterna (1 849) ökade med några procent jämfört med år 2020 (1 804). Enbart på nyföretagscentrum var tillväxten trots allt svindlande 29 %.

  • Läs mera om våra företagstjänster via länkarna nedan

 

 

VASEK piktogrammi ihminen sydan 2 RGB
3 941
kundkontakter
VASEK piktogrammi ihminen plus RGB
1 849
kundföretag/personkunder
VASEK piktogrammi lamppu RGB
196
nya företag

Regionutveckling

097A1552 rajattu

Rekordmånga utvecklingsprojekt

År 2021 var det första året som Ekosystemavtalet genomfördes. Startskottet för det hela blev den nationella finansieringen, och tillsammans med teknologicentret Merinova och Vasa stad satsade vi på utvecklingshelheterna GigaVaasa och EnergySampo.

Utvecklingsbolagets egna projekt var rekordmånga år 2021 och det avslutades och startades nya projekt under året. Som mest användes 20 externt finansierade projektkostnadsställen samtidigt. Temana för de genomförda projekten var väldigt branschövergripande, och de gick i linje med fokusområdena i bolagets strategi och behoven hos företagen i regionen.

  • Läs mer
  • Läs mer om projekten som pågick hos oss under 2021 samt åtgärderna och resultaten av dem via länkarna nedan.
VASEK piktogrammi pylvasdiagrammi RGB
580 tusen €
projektfinansiering till projekt som VASEK genomför
VASEK piktogrammi piirakkadiagrammi RGB
36,56 %
av kommunernas finansiering gick till VASEKs egna projekt
VASEK piktogrammi piirakkadiagrammi RGB
15,15 %
av kommunernas finansiering gick till andra organisationers projekt eller årsavgifter

Kommunikation

Ekonomiska uppgifter

VASEK piktogrammi pylvasdiagrammi RGB
2,36 milj. €
sammanlagd omsättning
VASEK piktogrammi rahasakki RGB
1,59 milj. €
ägarkommunernas finansiering till VASEK
VASEK piktogrammi rahasakki RGB
0,18 milj. €
övriga inkomster utöver kommunernas och projektfinansiering