banneri se

CJ0B1140 rajattu

Rådgivning under företagets hela livscykel

Under året antecknade företagsrådgivarna 3 299 kontakter gällande rådgivning för företagare i startskedet och redan etablerade företag. Nyföretagscentrum Startias andel av dessa kontakter var 1 136 och ägarskiftesrådgivningens 455. Jämfört med år 2017, sjönk det totala antalet kontakter med 13,7 %.

I september presenterades företagsrådgivningen igen i bolagets ägarkommuner med hjälp av serien Goda råd och en kopp kaffe. Evenemangen samlade företagare och samarbetspartners som fick höra om bland annat offentlig upphandling, försäljning, marknadsföring och dataskyddsförordningen.

Det täta samarbetet med företagarföreningarna och övriga partners fortsatte – vi har ju en gemensam målsättning: välmående företag.

 

icon04
3 299
kontakter
icon05
1 206
företag och kunder
icon06
180
nya företag

vasek LEN22 rajattu

Regionutveckling är samarbete mellan många parter

Regionutvecklingen, som är en av VASEKs huvuduppgifter, omfattar en diger helhet, allt från strategi för utveckling av regionen samt utvecklingsprogram till projekt och projekthelheter. Baserat på strategier och program samt på den strategi som bolagets styrelse fastslagit, genomför VASEK i stor omfattning regionala utvecklingsprojekt inom näringslivets olika sektorer. Dessutom koordinerar och finansierar bolaget med en kommunal finansieringsandel utvecklingsprojekt som genomförs av andra aktörer i regionen.

Utvecklingsprojekten som VASEK genomför stärker i många avseenden företagsrådgivningens tjänster.

 

 

Untitled 5

 

Ekonomiuppgifter

icon01
2,5 milj. €
omsättning
icon02
1,6 milj. €
ägarkommunernas
finansiering till VASEK
icon03
22,8 %
projektfinansieringens
andel av omsättningen