Hanketoimintaan liittyvän kunnallisen vastinrahoituksen volyymin määrittää VASEKin omistajakuntien kanssa laadittava vuosittainen talousarvio. Tavoitteena on, että VASEKin kautta voitaisiin myöntää kunnallinen vastinrahoitus erityisesti koko seudun kattavien, elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien hankkeiden osalta. Näiden päärahoitus koostuu yleensä AIKO/Vaasan seudun kasvusopimukseen sisältyvistä varoista, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tai Botnia-Atlantica -ohjelmasta. Vuonna 2015 luotiin VASEKin aloitteesta myös yhteinen seudullinen toimintamalli suorien EU-rahoitushakujen lisäämiseksi.

Kunnalliseen vastinrahoitukseen liittyvät rahoitushakemukset ja hanke-esitykset pyydetään osoittamaan toimitusjohtaja Stefan Råbackille.

 

Stefan Raback 1
Stefan Råback
Toimitusjohtaja
+358 50 590 2525