Vaasan seudun kehittämistä vuosina 2016–2020 ohjaa keväällä 2016 kuntien hyväksymä Vaasan seudun elinvoimastrategia. Se tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvistamalla yhteistä tahtoa koko seudun elinvoiman kehittämiseen. Mukana työssä ovat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. Strategia rakentuu neljän painopisteen varaan: kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut.  
Vaasan seudun elinvoimastrategia 2016–2020   

VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:
  • alueelliset strategiat ja ohjelmat
  • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. AIKO, EAKR, Botnia-Atlantica, maaseutuohjelma) hankkeet
  • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
  • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta
Kasvusopimus  

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka sisältyivät Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosina 2016−2018. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. VASEK osallistui Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistui usean hankkeen toteuttamiseen sekä oli mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa.    
Vaasan Kasvusopimus, Kasvusopimushakemus
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)  

INKA - Innovatiiviset kaupungit

Vuoden 2014 alussa käynnistyneen INKA-ohjelman tavoitteena oli vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Vaasan seutu oli vetovastuussa ohjelman Älykkäät ja kestävät energiakeskittymät -teemasta. VASEK osallistui Vaasan ohjelman laadintaan ja oli mukana sen hankkeiden rahoituksessa.   
Vaasan ohjelma: Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut  

Vaasan seudun hankerekisteri

PÄIVITETTÄVÄNÄ   
Korjaukset: eivor.koskela@vasek.fi   

Näin haen hankerahoitusta  

Tilastotietoa Vaasan seudusta