Vaasan seudun kehittämistä vuosina 2016–2020 ohjaa keväällä 2016 kuntien hyväksymä Vaasan seudun elinvoimastrategia. Se tähtää kilpailukyvyn parantamiseen vahvistamalla yhteistä tahtoa koko seudun elinvoiman kehittämiseen. Mukana työssä ovat Vaasa, Mustasaari, Vöyri, Maalahti, Korsnäs, Laihia, Isokyrö sekä kuntien yhteinen kehitysyhtiö VASEK. Strategia rakentuu neljän painopisteen varaan: kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset, globaali osaaminen, elinvoimainen toimintaympäristö sekä alueen houkuttelevat palvelut.  
Vaasan seudun elinvoimastrategia 2016–2020   


Kasvusopimus  

Vaasa on yksi kuudesta kaupungista, jotka on valittu Suomen hallitusohjelmaan sisältyvän Kasvusopimuksen piiriin vuosiksi 2016−2018. Kasvusopimuksissa valtio ja kaupungit sopivat toimenpiteistä elinkeinoelämän kasvun vauhdittamiseksi. Hankekokonaisuudet kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, digitalisaation ja innovaatioympäristön kehittäminen sekä kansallisen kaasualan osaamiskeskittymän luominen priorisoitiin energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä toteutettavaksi Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelman rahoituksella. Vuodeksi 2016 hankkeille saatiin valtion rahoitusta 518 000 euroa. VASEK on osallistunut Vaasan kasvusopimuksen laadintaan, osallistuu usean hankkeen toteuttamiseen sekä on mukana sopimukseen sisältyvien hankkeiden rahoituksessa.    
Vaasan Kasvusopimus, Kasvusopimushakemus
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)   


INKA - Innovatiiviset kaupungit

Vuoden 2014 alussa käynnistyneen INKA-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Vaasan seutu on vetovastuussa ohjelman Älykkäät ja kestävät energiakeskittymät -teemasta. INKA-ohjelman yksittäiset hankkeet tulevat päättymään vuoden 2017 kuluessa. VASEK on osallistunut Vaasan ohjelman laadintaan ja on mukana sen hankkeiden rahoituksessa.   
Vaasan ohjelma: Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut   
Kansallinen INKA-info (Tekes)  


VASEKin rooli aluekehittämisessä kattaa:
  • alueelliset strategiat ja ohjelmat
  • VASEKin itse hallinnoimat erillisrahoitteiset (mm. AIKO, EAKR, Botnia-Atlantica, maaseutuohjelma) hankkeet
  • yhtiön myöntämä kunnallinen vastinrahoitus muiden organisaatioiden kehityshankkeisiin
  • toiminta yhteistyökumppanina, ohjausryhmien jäsenenä ym. hankkeisiin liittyvissä tehtävissä ilman rahoitusosuutta

Näin haen hankerahoitusta

Vaasan seudun hankekooste

PÄIVITETTÄVÄNÄ   
Korjaukset: paivi.alasjarvi@vasek.fi   

 

Tilastotietoa Vaasan seudusta