Hankkeessa jaetaan ajankohtaista tietoa ja osaamista matkailuelinkeinoa kiinnostavista aiheista infotilaisuuksin, luennoin, työpajoin ja etsivän toiminnan avulla. Kohderyhmänä on matkailuelinkeinon parissa toimivat yritykset. Tavoitteena on lisätä niiden osaamista ja sitä kautta auttaa VASEKin alueen pk-yrityksiä kasvuun.

Hankeaika 1.1.2016 – 31.12.2019

Myönnetty tuki: 239 600 euroa

Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

lippu ja tunnuslause 300px

ELY LA01 Logo FI B3 RGB 200px 72dpi