Yritysten työvoiman osaamistason nosto ja koulutusaktivointi Vaasan seudulla

Vaasan seudun ja koko Pohjanmaan työllisyystilanne on maan paras, joka on johtanut pulaan osaavan työvoiman saatavuuden suhteen. Hankkeen tavoitteena on aktivoida yrityksiä ja niiden henkilökuntaa hyödyntämään alueella tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia. Toimenpiteet kohdistuvat siten sekä yritysten nykyiseen henkilökuntaan että uuden osaavan työvoiman järjestämiseen yrityskohtaisten tarpeiden pohjalta.

Hankkeen seuraksena yritysten tietotaso tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista kasvaa ja henkilökunnan osaamista vahvistetaan monipuolisesti eri toimialoilla. Varsinaiset koulutustoimet ja niiden arviointi toteutetaan kuitenkin muissa hankkeissa. Johtoajatuksena on suunnattujen yrityskäyntien kautta kartoittaa ja organisoida koulutusta esille nouseviin tarpeisiin.

Hankkeen puitteissa verkotetaan yrityksiä keskenään ja samaten alueella toimivia koulutustahoja keskenään. On tärkeää pystyä tarjoamaan rinnakkain suomen- ja ruotsinkielistä koulutusta, tietyissa tapauksissa myös englanniksi.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Vaasan seudun yritykset ja niiden henkilökunta, välillisinä kohderyhminä Vaasan seudun koulutusjärjestelmän ja seudullisen yrityspalvelujärjestelmän osapuolet.

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.
Hankeaika on 1.1.2012-30.6.2014.

Lisätietoja

Olav Nylund
yritysneuvoja
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

 

Lue hankkeesta lisää tästä.