VRCA - Vaasa Region Covid Actions

Koronaviruspandemia on aiheuttanut valtavan globaalin terveyskriisin, jonka seurauksena on syntynyt myös sekä globaalisti että alueellisesti vaikuttava talouskriisi. Alkuvaiheessa eniten ovat kärsineet palvelusektoriin kuuluvat yritykset, kriisin laajetessa myös tuotannolliset yritykset ovat kokeneet nopeita muutoksia huonompaan, ja vaikutukset leviävät laajasti koko yrityskenttään.

VRCA hankkeen tavoitteena on avustaa laajasti Vaasan seudulla toimivia yrityksiä. Ensiksi lyhyellä tähtäimellä pyritään ratkaisemaan välittömiä taloushaasteita yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja myöhemmässä vaiheessa pyritään myös luomaan uutta korvaavaa liiketoimintaa.

Keskeisessä asemassa on tehokas ja tavoittava viestintä eri kanavissa ja eri kielillä, jotta yritykset tietävät hakeutua neuvontapalveluiden piiriin. Ylläpidämme jatkuvasti päivittyvää korona-tukiin liittyvää informaatiota kotisivuillamme ja annamme neuvontaa erikokoisille yrityksille tarjolla olevista ratkaisuista ja vaihtoehdoista.

Yksinyrittäjät ovat hankkeen keskeinen kohderyhmä heille tarjolla olevan uuden tukimuodon osalta. Tarkoituksena on turvata mahdollisimman monen aiemmin kannattavaa liiketoimintaa harjoittaneen yrityksen toiminnan jatkuvuus. Hankkeen avulla pyritään tukemaan yrityksiä tekemään oikeita ja vaikuttavia päätöksiä. Hankkeen puitteissa pyritään myös luomaan ja kokeilemaan erilaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat sekä koronakriisin aiheuttamiin uusiin tarpeisiin että auttavat yritysten liiketoiminnan laajentamisessa uusille osa-alueille.

Budjetti: 124 000 euroa

Hankeaika: 1.4.2020–31.8.2021