Vaasan seudun hankintarenkaan kehittäminen

Vaasanseudun hankintarengas on hankintayhteistyöhön keskittynyt yhteistyöfoorumi, johon kuuluvat yhdeksän Vaasan seudun kuntaa sekä kolme terveyskeskusyhtymää.

Hankintarengas pyrkii tekemään hankintasopimuksia jäsenilleen mahdollisimman edullisesti ja laadukkaasti. Nyt Vaasan seudun hankintarenkaan toimintaa kehitetään entistä paremmaksi Työelämän kehittämisohjelman (Tykes) rahoituksella.

  • Kaksivuotinen hanke käynnistetty vuoden alussa (1.1.2008-1.11.2009)
  • Valtion Tykes-rahoitus 81 720 eur
  • Noin 100 henkilöä hankintarenkaan eri yksiköistä

Tavoitteet

Kehittämishankkeen tavoitteena on kartoittaa ja ratkaista erilaisista toimintaympäristöistä johtuvat ongelmat, parantaa yhteistoiminnan laatua ja sujuvuutta sekä luoda konkreettisia yhteistoimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Hankkeen yhteydessä pyritään myös edistämään sähköisiä hankinta-, tilaus- ja laskujenkäsittelyjärjestelmiä, jotka vähentävät rutiineista johtuvaa työmäärää.

Hankkeessa luodaan hankintarenkaalle uudet prosessit, jotka mahdollistavat oikeanlaatuisen tavaran hankkimisen mahdollisimman edullisesti. Tavoitteena on, että hankintarenkaan tehostunut toiminta toisi säästöjä kunnille ja terveyskeskusyhtymille ja säästäisi varoja ja resursseja muuhun toimintaan.

  • Kartoittaa ja ratkaista erilaisista toimintaympäristöistä johtuvat ongelmat
  • Parantaa yhteistoiminnan laatua ja sujuvuutta
  • Luoda konkreettisia yhteistoimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
  • Edistää ja välittää osaamista sekä asiantuntijuutta
  • Luoda edellytyksiä sähköisten käsittelyjärjestelmien käyttöönotolle