Vaasa Airport Logistics Center

Kolmevuotisen Vaasa Airport Logistics Center -hankkeen tavoitteena on lentoaseman logistiikkakeskuksen markkinoinnin avulla löytää ja sitouttaa toimijoita logistiikkakeskukseen. Markkinointihanketta viedään eteenpäin yhdessä varsinaisen toteuttamishankkeen kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti lentorahtipalveluiden tarjoajat ja alueelle mahdollisesti tulevat vuokralaiset. Lentorahtitoimintaa tukevana toimena markkinointia kohdistetaan myös henkilöliikenteen kehittämiseen.  Markkinointityön ohella toteutetaan lentorahtiasematason suunnittelutyö. Hankkeen budjetti on 500 000 euroa.

Markkinointiprojektin tavoitteet:
- Vähimmäistavoitteena säilyttää nykyiset lentoliikenteen logistiset yhteydet
- Löytää sitoutunut lentorahtitoimija Vaasaan
- Kehittää lentokenttää ja lentoliikennettä yleisesti

 

 

 

 

 

Vasa Airport Logistics Center -esite (eng)

www.valc.fi