Spotlight High-Low Coast

Valtiorajat ylittävä Spotlight High‐Low Coast -maailmanperintöhanke suuntautuu matkailuun ja elinkeinoelämään sekä pyrkii laatimaan tuotepaketteja ja markkinointimateriaaleja houkutellakseen Korkean rannikon/Merenkurkun saariston maailmanperintöalueelle ja sen lähiseuduille matkailijoita kestävällä tavalla. Myös Uumaja osallistuu hankkeeseen, sillä Uumajan seutu on osa luonnollista matkareittiä siirryttäessä yhteisen maailmanperintöalueen osa-alueelta toiselle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, matkailujärjestöt ja maailmanperintöalueen hoidosta vastaavat tahot hankkeen kolmella erillisellä alueella. Tavoitteena on yhteistyössä laatia konkreettisia tuotepaketteja ja markkinointimateriaaleja, jotka vierailusyitä osoittamalla houkuttelevat matkailijoita tutustumaan kestävällä tavalla maailmanperintöalueeseen ja sen lähiseutuihin. Kaikki toimenpiteet suunnataan yhteisesti sovituille markkinoille, ja toimenpiteitä aiotaan käyttää yhteistyössä valtiorajojen yli Merenkurkun alueella. Laadittuja konsepteja kokeillaan hankeaikana, ja ne toimivat malleina myös hankeajan jälkeen. Kunkin alueen matkailuyhtiöiden yhteistyö on tärkeä osa hanketta.

Hankkeen odotetaan lisäävän kävijöiden määrää alueella ja samalla täydentävän Vaasan ja Uumajan yhteisiä ponnisteluja Midway Alignment -hankkeessa liikenneyhteyksien parantamiseksi ja kaupankäynnin lisäämiseksi Merenkurkun yli.

Euroopan aluekehitysrahasto rahoittaa hanketta Botnia-Atlantica-ohjelman kautta. Merenkurkun neuvosto toimii hankkeen päämiehenä, ja hankkeen kolme muuta pääyhteistyökumppania ovat Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), Höga Kusten Destinationsutveckling AB ja Uumajan kunta/Visit Umeå, jotka myös osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Lisäksi hankkeen rahoittajina toimivat Pohjanmaan liitto, Västernorrlannin lääninhallitus, Västernorrlannin maakäräjät, Vaasan seudun Matkailu Oy/Visit Vaasa ja Merenkurkun maailmanperintö ry.

 

BotniaAtlantica FIN CMYK

Hankeaika: 1.10.2015-31.5.2018

Budjetti: 750 000 e