ReStart

cowomen cKQkMFzXHAI unsplash

Koronapandemialla on ollut suuria vaikutuksia monien yksinyrittäjien liiketoimintaan. Vaasan seudulla VASEK on käsitellyt kaikki yksinyrittäjätukihakemukset ja haluaa tällä hankkeella auttaa näitä yrityksiä uuteen alkuun. Tavoitteena on tunnistaa yksinyrittäjien avuntarve juuri yrityksen toiminnan ja yrittäjän oman yrittäjäosaamisen kehittämiseen liittyen. Hankkeen toimenpiteinä on proaktiivisesti luoda kehittämistarpeita ja -halua ilmaiseville yrityksille kehittämissuunnitelmia. Hankkeen tuloksena syntyy analyysi- ja kehittämistyökaluja, joita voidaan myös skaalata muiden kohderyhmien käyttöön. Siten voidaan pelastaa työpaikkoja ja ehkä myös luoda uusia työpaikkoja seudulle.

Hankkeen kautta kontaktoidaan kaikki yksinyrittäjätukea VASEKin kautta hakeneet yrittäjät ja heidän kehittämistarpeensa kartoitetaan ja tunnistetaan. Konkreettisena tavoitteena on käynnistää yksinyrittäjille yrityskohtaisia ja henkilökohtaisia kehittämisprosesseja. Relevantteja ja konkreettisia kehittämis- ja koulutustoimenpiteitä tarjotaan yhteistyössä VASEKin laajan verkoston kanssa. Tämän seurauksena mahdollisimman monen yrityksen toiminta eli työpaikat turvataan kriisin vielä jatkuessa. Pitkällä tähtäimellä voidaan yritystä kehittää suunniteltujen toimenpiteiden myötä siten, että myös uusia työpaikkoja syntyy.

Hankkeen kautta kehitetään relevantti ja konkreettinen malli yksinyrittäjän toiminnan uudelleenstrukturoimiseksi, silloin kun olosuhteet ovat muuttaneet toimintaedellytyksiä. Tuloksena on kehittämistyökalu (kehittämissuunnitelma), jossa dokumentoidaan yrityksen valitsema kehittämisprosessi. Yrittäjällä on edelleen pääsy liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmaansa ja sen päivittäminen on mahdollista myös digitaalisesti. Kokemukset työkalusta ovat skaalattavissa ja työkalua voidaan modifioida siten, että sitä voidaan hyödyntää myös muille kohderyhmille / pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeen kautta luodaan proaktiivisia rutiineja ja menetelmiä seudun yritysten kehittämistyöhön.

  • Hankeaika 1.4.2021-30.9.2022
  • Budjetti 61 280 euroa